Obrázek

Státní plavební správa

Informace Státní plavební správy č. 34/2021

ze dne 11. 11. 2021

o termínech zkoušek inspektorů určených technických zařízení na plavidlech, osvědčení o odborné způsobilosti k provozování vodní dopravy pro cizí potřeby a zkoušek pro získání osvědčení o zvláštních znalostech ADN a osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí pro rok 2022

Pořádající pobočka:

Státní plavební správa, pobočka Praha, Jankovcova 4, Praha 7

Zkoušky pro získání osvědčení odborné způsobilosti k provozování vodní dopravy pro cizí potřeby

Místo konání: Státní plavební správa, pobočka Praha – zasedací místnost

Termíny: 24. února
  31. března
  12. května
  9. června
  22. září
  24. listopadu

Zahájení zkoušky na SPS, pobočka Praha je vždy v 8:00 hod v zasedací místnosti. Žádost s předepsanými doklady je nutno podat nejpozději 10 pracovních dnů před termínem zkoušky.

Zkoušky způsobilosti inspektorů určených technických zařízení (UTZ)

Místo konání: SPS, pobočka Praha – zasedací místnost

Termíny: 18. února
  29. dubna
  16. září
  2. prosince

Zahájení zkoušky je vždy v 8:00 hod v zasedací místnosti pobočky Praha. Žádost s předepsanými doklady je nutno podat na kteroukoliv pobočku Státní plavební správy nejpozději 10 pracovních dnů před termínem zkoušky.

Zkoušky pro získání osvědčení o zvláštních znalostech ADN a osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí

Místo konání zkoušky: SPS, pobočka Praha – zasedací místnost, zahájení v 8:00 hod.

Základní kurz, kombinovaný kurz, tanková plavidla N

Termíny: 4. února (pouze opravné zkoušky)
  4. března
  3. června
  9. září
  7. října
  4. listopadu (pouze opravné zkoušky)

Nadstavbový kurz – tanková plavidla G a C

Termíny: 4. února
  4. listopadu

Zkoušky bezpečnostních poradců ADN

Termíny: 25. února

Začátek zkoušky je v 8:00 hod. Žádost s předepsanými doklady je nutno podat na kteroukoliv pobočku Státní plavební správy nejpozději 10 pracovních dnů před termínem zkoušky. Bližší informace o kurzech a termínech kurzů získáte na www.dgsa.czwww.dekra.cz. Uchazeči se sami hlásí u vybrané organizace na požadovaný termín. V rámci vyhlášených termínů lze absolvovat také školení na obnovu již vydaných platných průkazů, a to v období jednoho roku před ukončením jejich platnosti.

 

Státní plavební správa, pobočka Děčín, Husitská 1403/8, Děčín VI

Zkoušky pro získání osvědčení odborné způsobilosti k provozování vodní dopravy pro cizí potřeby

Místo konání: Státní plavební správa, pobočka Děčín

Zahájení zkoušky: 10:00 hod ve zkouškové místnosti

Maximální kapacita jednotlivých termínů zkoušek je 15 žadatelů pro zkoušky lodníků a 10 žadatelů pro zkoušky k provozování vodní dopravy pro cizí potřeby.

Termíny: 8. dubna
  14. října

Zkoušky pro získání osvědčení o zvláštních znalostech ADN

Místo konání zkoušky: Státní plavební správa, pobočka Děčín – zkušební místnost, zahájení v 8:00 hod.

Základní kurz, kombinovaný kurz, tanková plavidla N

Termíny: 14. ledna
  11. února
  11. března
  8. dubna
  6. května
  10. června
  16. září
  14. října
  11. listopadu
  9. prosince

Nadstavbový kurz – tanková plavidla G a C

Termíny: 11. března
  6. května
  16. září
  11. listopadu
 

Zkoušky bezpečnostních poradců ADN

Místo konání zkoušky: Státní plavební správa, pobočka Děčín – zkušební místnost, zahájení v 10:00 hod.

Termíny: 14. ledna

Žádost s předepsanými doklady je nutno podat na kteroukoliv pobočku Státní plavební správy nejpozději 10 pracovních dnů před termínem zkoušky. Maximální počet uchazečů na termín je 20 osob. Bližší informace o kurzech a termínech kurzů získáte na www.dgsa.czwww.dekra.cz. Uchazeči se sami hlásí u vybrané organizace na požadovaný termín. V rámci vyhlášených termínů lze absolvovat také školení na obnovu již vydaných platných průkazů, a to v období jednoho roku před ukončením jejich platnosti.

 

Státní plavební správa, pobočka Přerov, Bohuslava Němce 640, Přerov

Zkoušky pro získání osvědčení odborné způsobilosti k provozování vodní dopravy pro cizí potřeby

Místo konání: Státní plavební správa, pobočka Přerov – zasedací místnost

Zahájení zkoušky: 9:00 hod ve zkouškové místnosti

Termíny: 5. května
  24. listopadu

Platí do: 31. 12. 2022

(č. j. 1293/Ř/21)

Mgr. Klára Němcová v. r.

vedoucí služebního úřadu
– ředitelka
Státní plavební správy

© Státní plavební správa
Zpět