Obrázek

Státní plavební správa

Informace Státní plavební správy č. 35/2021

ze dne 23. 11. 2021

o úpravě provozu Státní plavební správy

Státní plavební správa v souvislosti s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, č. j.: MZDR 14601/2021-28/MIN/KAN ze dne 20. listopadu 2021, a doporučením pro služební úřady k přijímání opatření proti šíření onemocnění Covid-19 v návaznosti na usnesení vlády ze dne19. listopadu 2021 č. 1035 zachovává obvyklé úřední hodiny na svých pobočkách Praha, Děčín a Přerov:

Nadále však všechny upozorňujeme:

Státní plavební správa nadále žádá veřejnost, aby upřednostnila písemný, elektronický nebo telefonický kontakt před osobním kontaktem ve všech případech, kdy je to možné. Při umožnění osobního kontaktu je veřejnost povinna dbát všech mimořádných opatření k ochraně a prevenci nebezpečí vzniku a šíření nemoci SARS Cov-2 vyhlášených Ministerstvem zdravotnictví.

Tato Informace ruší Informaci č. 14/2021 ze dne 23. února 2021 (č. j. 240/Ř/21).

Platí do: odvolání

(č. j. 1326/Ř/21)

Mgr. Klára Němcová v. r.

vedoucí služebního úřadu
– ředitelka
Státní plavební správy

© Státní plavební správa
Zpět