Obrázek

Státní plavební správa

Informace Státní plavební správy č. 38/2021

ze dne 20. 12. 2021

o zpřístupnění nové elektronické žádosti dokladů osob

Na portálu dopravy (portaldopravy.cz) byla zpřístupněna nová elektronická žádost, a to o vydání náhradního dokladu při ztrátě, odcizení, zničení nebo změně údajů. Žádost lze použít pro všechny typy průkazů způsobilosti.

Nutnou podmínkou pro podání této elektronické žádosti je identifikace a autorizace žadatele prostřednictvím Identity občana (eObčanka, bankovní identita, mobilní klíč eGovernmentu apod.).

Případné dotazy, náměty či připomínky posílejte prosím na emailovou adresu elektronicke_podani@plavebniurad.cz.

Platí do: odvolání

(č. j. 1531/Ř/21)

Mgr. Klára Němcová v. r.

vedoucí služebního úřadu
– ředitelka
Státní plavební správy

© Státní plavební správa
Zpět