Obrázek

Státní plavební správa

Informace Státní plavební správy č. 1/2022

ze dne 14. 1. 2022

o technických prohlídkách malých plavidel v lokalitách v územní působnosti pobočky Praha pro rok 2022

Technické prohlídky malých plavidel v roce 2022 budou za dále uvedených podmínek prováděny

Na vybraný termín technické prohlídky u plavidla zapsaného v rejstříku malých plavidel v sídle pobočky Praha se žadatel přihlásí pomocí objednávkového systému „online objednávání na technické prohlídky“na webových stránkách Státní plavební správy. V případě plavidla nově zapisovaného do rejstříku malých plavidel se žadatel na termín technické prohlídky v sídle pobočky Praha přihlásí telefonicky, popř. emailem. Pro přihlášení nově zapisovaného plavidla na konkrétní termín prohlídky je nezbytné sdělit druh a typ plavidla, zda půjde o prohlídku na souši nebo na vodě (přístav Praha-Holešovice), jméno vlastníka popř. provozovatele a telefonický kontakt osoby, která bude přítomna technické prohlídce.

Na vybraný termín technické prohlídky u plavidla zapsaného v rejstříku malých plavidel mimo sídlo pobočky Praha se žadatel přihlásí pomocí objednávkového systému „online objednávání na technické prohlídky“ na webových stránkách Státní plavební správy. V případě plavidla nově zapisovaného do rejstříku malých plavidel se žadatel na termín technické prohlídky mimo sídlo pobočky Praha přihlásí telefonicky, popř. emailem. Pro přihlášení nově zapisovaného plavidla na konkrétní termín prohlídky je nezbytné sdělit druh a typ plavidla, vybranou lokalitu a místo, jméno vlastníka popř. provozovatele a telefonický kontakt osoby, která bude přítomna technické prohlídce.

Online objednávání na technické prohlídky.

Pro provedení vlastní technické prohlídky musí žadatel:

V rámci jednoho termínu, resp. dne, je stanoven maximální počet technických prohlídek.

V případě prohlídek v sídle pobočky Praha si žadatel evidovaného plavidla čas prohlídky vybírá z nabídky on-line objednávkového systému. V případě plavidel nově zapisovaných do rejstříku malých plavidel čas prohlídky bude určen při objednání.

V případě prohlídek mimo sídlo pobočky Praha, bude orientační čas provedení prohlídky stanoven technikem a sdělen žadateli o technickou prohlídku SMS zprávou na udané telefonní číslo.

V zájmu hospodárnosti a efektivity budou technické prohlídky prováděny na místech určených pro shromažďování malých plavidel uvedených v přiloženém seznamu. Mimo tato místa budou prohlídky prováděny jen

  1. na přehradních zdržích Slapy, Orlík a Lipno,
  2. u služebních plavidel složek integrovaného záchranného systému,
  3. na vodních plochách, kde jsou plavidla trvale provozována (plovoucí garáže, lyžařské dráhy apod.),
  4. v případě současné prohlídky nejméně pěti plavidel, pokud tím nebude narušen časový plán technických prohlídek v dané lokalitě,
  5. v dalších odůvodněných případech, např. prohlídky obtížně přepravitelných plavidel a plavidel ve stavbě.

Ze stejných důvodů si Státní plavební správa vyhrazuje právo zrušit naplánovaný termín výjezdu v případě, že bude přihlášeno méně jak pět plavidel.

Plán výjezdů:

Termín Orientační čas Lokalita
03.03.2022 08:30–10:30 Praha, plavební komora Modřany
03.03.2022 11:00–17:00 Praha pravý břeh Vltavy
08.03.2022 08:30–17.00 Mělník, Neratovice, Brandýs nad Labem
10.03.2022 08:30–17:00 Davle, Štěchovice, Třebenice, Slapy
15.03.2022 08:30–17:00 Nymburk, Poděbrady, Kolín
17.03.2022 08:30–10:30 Praha, plavební komora Modřany
17.03.2022 11:00–17:00 Praha levý břeh Vltavy
22.03.2022 08:30–17:00 Pardubický kraj
24.03.2022 08:30–17:00 Příbramsko
29.03.2022 08:30–17:00 Kralupy nad Vltavou, Nelahozeves
05.04.2022 08:30–17:00 Praha pravý břeh Vltavy
05.04.2022 14:00–17:00 Praha, plavební komora Modřany
07.04.2022 08:30–17:00 Davle, Štěchovice, Třebenice
12.04.2022 09:00–17:00 Benešovsko
12.04.2022 09:00–17:00 Plzeň, VD Hracholusky
21.04.2022 08:30–17:00 Praha levý břeh Vltavy
20.04.2022 09:30–12:00 Týn nad Vltavou
20.04.2022 14:00–17:00 Hluboká nad Vltavou (přístav – služebna SPS)*
21.04.2022 07:30–15:30 Hluboká nad Vltavou (přístav – služebna SPS)*
26.04.2022 08:30–17:00 Pardubický kraj
27.04.2022 11:00–17:00 VD Lipno II
28.04.2022 08:30–16:00 VD Lipno I
03.05.2022 08:30–17:00 Kralupy nad Vltavou, Nelahozeves
03.05.2022 08:30–17:00 Nymburk, Poděbrady, Kolín
04.05.2022 09:00–17:00 VD Slapy I – III
05.05.2022 09:00–17:00 VD Slapy IV – VI
05.05.2022 08:30–17:00 Příbramsko
10.05.2022 09:00–17:00 Plzeň, VD Hracholusky
11.05.2022 09:30–17:00 VD Orlík I – II
12.05.2022 08:00–17:00 VD Orlík III – IV
17.05.2022 08:30–10:30 Praha, plavební komora Modřany
17.05.2022 08:30–17:00 Praha pravý břeh Vltavy
18.05.2022 09:30–12:00 Týn nad Vltavou
18.05.2022 14:00–18:00 Hluboká nad Vltavou (přístav – služebna SPS)*
19.05.2022 07:30–15:30 Hluboká nad Vltavou (přístav – služebna SPS)*
19.05.2022 08:30–17:00 Mělník, Neratovice, Brandýs nad Labem
24.05.2022 09:00–17:00 Pardubický kraj
24.05.2022 09:00–17:00 Nymburk, Poděbrady, Kolín
24.05.2022 11:00–17:00 VD Lipno II
25.05.2022 08:00–16:00 VD Lipno I
31.05.2022 08:30–17:00 Davle, Štěchovice, Třebenice
01.06.2022 09:00–17:00 VD Slapy I – III
02.06.2022 10:00–17:00 VD Slapy IV – VI
07.06.2022 09:00–17:00 Plzeň, VD Hracholusky
08.06.2022 09:30–17:00 VD Orlík I – II
09.06.2022 08:00–17:00 VD Orlík III – IV
14.06.2022 08:30–17:00 Praha levý břeh Vltavy
15.06.2022 09:00–17:00 VD Slapy I – III
16.06.2022 09:00–17:00 VD Slapy IV – VI
21.06.2022 08:30–17:00 Davle, Štěchovice, Třebenice
22.06.2022 09:30–17:00 VD Orlík I – II
23.06.2022 08:00–17:00 VD Orlík III – IV
28.06.2022 09:00–17:00 VD Slapy I – III
29.06.2022 09:30–12:00 Týn nad Vltavou
29.06.2022 14:00–17:00 Hluboká nad Vltavou (přístav – služebna SPS)*
30.06.2022 07:30–15:30 Hluboká nad Vltavou (přístav – služebna SPS)*
30.06.2022 09:00–17:00 Pardubický kraj
30.06.2022 10:00–17:00 VD Slapy IV – VI
07.07.2022 09:30–17:00 VD Orlík I – II
08.07.2022 08:00 –17:00 VD Orlík III – IV
12.07.2022 14:00–17:00 Praha, plavební komora Modřany
12.07.2022 08:30–17:00 Praha pravý břeh Vltavy
13.07.2022 11:00–17:00 VD Lipno II
14.07.2022 08:00–17:00 VD Lipno I
20.07.2022 09:00–17:00 VD Slapy I – III
21.07.2022 10:00–17:00 VD Slapy IV – VI
27.07.2022 09:30–17:00 VD Orlík I – II
28.07.2022 08:00 –17:00 VD Orlík III – IV
02.08.2022 08:30–17:00 Nymburk, Poděbrady, Kolín
03.08.2022 09:30–17:00 VD Slapy I – III
04.08.2022 08:00 –17:00 VD Slapy IV – VI
09.08.2022 09:30–17:00 VD Orlík I – II
10.08.2022 08:00 –17:00 VD Orlík III – IV
11.08.2022 08:00 –17:00 VD Orlík I – II
16.08.2022 09:30–17:00 VD Slapy I – III
17.08.2022 08:00–17:00 VD Slapy IV – VI
23.08.2022 09:00–17:00 VD Slapy I – III
24.08.2022 11:00–17:00 VD Lipno II
25.08.2022 08:00–16:00 VD Lipno I
25.08.2022 10:00–17:00 VD Slapy IV – VI
31.08.2022 10:00–17:00 VD Orlík, Marina Vltava**, Podolsko***
01.09.2022 07:30–14:30 Hluboká nad Vltavou (přístav – služebna SPS)*
06.09.2022 09.00–17:00 Příbramsko
07.09.2021 09:00–17:00 VD Slapy I – III
08.09.2022 09.00–17:00 VD Slapy IV – VI
08.09.2022 08:30–17:00 Praha levý břeh Vltavy
13.09.2022 09.00–17:00 Plzeň, VD Hracholusky
15.09.2022 08:30–17:00 Nymburk, Poděbrady, Kolín
20.09.2022 08:30–17:00 Kralupy nad Vltavou, Nelahozeves
22.09.2022 08:30–17:00 Davle, Štěchovice, Třebenice, Slapy
27.09.2022 09:00–17:00 Pardubický kraj
29.09.2022 08:30–17:00 Mělník, Neratovice, Brandýs nad Labem
04.10.2022 08:30–17:00 Praha pravý břeh Vltavy+ plavební komora Modřany
04.10.2022 08:30–17:00 Praha levý břeh Vltavy

* Pokud to provozní podmínky dovolí a po dohodě s technikem na místě, může být technická prohlídka nejméně 5 plavidel, která jsou pro své rozměry a hmotnost obtížně transportovatelná, provedena i na jiném místě v nejbližším okolí Českých Budějovic.

** Pouze na vodě

*** Na vodě i na suchu (přivezené na vleku)

Praha plavební komora Praha-Modřany
plavební komora Modřany
Praha pravý břeh Vltavy
přístavy Praha-Libeň, Praha-Podolí, zátoka Prasečák (KVS Pražský Delfín) atd.
Praha levý břeh Vltavy
přístav Praha-Smíchov, Praha-Chuchle, Praha-Lahovice, Praha-Radotín, atd. pouze oblast Prahy.
Benešovsko
Domašín GPS: 49°42'54.947"N, 14°50'11.862"E
Netvořice – Yacht servis Jelínek GPS: 49°49'5.602"N, 14°31'37.090"E
Želivka – Budeč GPS: 49°39'59.104"N, 15°12'49.921"E
Želivka – Hráz GPS: 49°43'10.681"N, 15°5'13.854"E
Mělník, Neratovice, Brandýs nad Labem
Mělník – ulice Loděnická (u 2 přístavního bazénu), Loděnice GPS 50°22'8.638"N, 14°27'36.891"E
Neratovice – ulice Přístavní (u železničního mostu a Kostomlatských sadů) GPS 50°15'45.331"N, 14°31'34.466"E
Brandýs nad Labem – ulice U Přístavu (vhodné pro větší lodě) a Klub vodních motoristů KOTVA GPS 50°11'28.030"N, 14°40'4.532"E
Čelákovice – areál 1. Čelákovický klub vodních sportů, GPS: 50°10'4.689"N, 14°45'25.662"E
Kralupy nad Vltavou, Nelahozeves
Kralupy nad Vlt. – Ardea (Čechie) GPS: 50°15'14.170"N, 14°18'17.744"E
Kralupy nad Vlt. – Klub vodních sportů (u mostu) GPS: 50°14'38.771"N, 14°19'0.413"E
Kralupy nad Vlt. – ulice U Dýhárny (opravna lodí Paleček), Loděnice GPS 50°14'26.855"N, 14°19'51.124"E
Nelahozeves – Marina Vltava (na vodě)
Staré Ouholice – loděnice Vltava GPS 50°17'14.615"N, 14°19'43.498"E
Davle, Štěchovice, Třebenice, Slapy
Davle – ulice Nábřežní (u Davle Marine)
Štěchovice – ulice Vltavská GPS 49°51'7.250"N, 14°24'26.601"E
Třebenice – pozemky pro zimní stání plavidel GPS 49°49'28.506"N, 14°26'24.443"E
Slapy n/Vlt. – areál prodejce plavidel Jan Vebr GPS 49°49'3.799"N, 14°23'25.383"E
Slapy n/Vlt. – areál – haly za zámkem Slapy GPS 49°48'47.039"N, 14°23'46.133"E
Příbramsko
Příbram – parkoviště u stadionu v ulici Ke Stadionu GPS 49°40'41.037"N, 13°58'39.474"E
Solenice – Zavadilka, dolní voda VD Orlík GPS 49°36'45.760"N, 14°11'21.553"E
Pardubický kraj
Týnec nad Labem – Marina Týnec nad Labem GPS 50°2'13.756"N, 15°21'7.109"E
Pardubice areál firmy Ready Line GPS: 50°3'30.262"N, 15°46'21.084"E
Pardubice – ulice u Povodí Labe (kolmá na ul. Kunětickou), která vede k Lanovému centru a koupališti Cihelna GPS 50°2'47.152"N, 15°46'33.613"E
Nymburk, Poděbrady, Kolín
Nymburk – ulice Nad Elektrárnou (příjezd ulicí U Cukrovaru a přes most přes Mrlinu do ulice Nad Elektrárnou) GPS 50°11'10.581"N, 15°2'55.247"E
Poděbrady – parkoviště u jezera, ulice Bílkova GPS 50°8'17.964"N, 15°6'45.209"E
Kolín – u vjezdu do přístavu Kolín, z ulice Starokolínská za železničním přejezdem směr Starý Kolín GPS 50°1'36.391"N, 15°12'47.300"E
Plzeň, VD Hracholusky
Plzeň – parkoviště areálu Borská přehrada (u Škodalandu) GPS 49°42'55.445"N, 13°21'21.724"E
Parkoviště přehrada Hracholusky GPS 49.7892714N, 13.1686444E, jen 12.04.2022 a 13.09.2022
Přehrada Hracholusky – Areál kempu Keramika u Vodní záchranné služby (na vodě)
Hluboká nad Vltavou
Přístav – Služebna Státní plavební správy GPS 49°2'56.291"N, 14°26'35.219"E
Týn nad Vltavou
Týn nad Vltavou – přístav, vjezd z ulice Písecká vedle zahrádkářské kolonie GPS 49°13'28.995"N, 14°24'42.321"E
Týn nad Vltavou – přístaviště, pravý břeh, u silničního mostu, GPS 49.2220850N, 14.4201203E
 

Legenda k vybraným lokalitám na vodních nádržích Lipno, Orlík a Slapy:

Vodní dílo Lipno I (ř. km 330–345)
Lipno n. Vltavou, Frymburk, Lojzovy paseky Hrdoňov, Kovářov
Vodní dílo Lipno II (ř. km 345–360)
Dolní Vltavice, Černá v Pošumaví, Horní Planá, Pernek
Vodní dílo Orlík I (ř. km 145,5–149)
Popelíky, Spálenka, Salaš, Loužek, Lavičky, Klučenická zátoka, Trhovky
Vodní dílo Orlík II (ř. km 149–157)
Luh, Podskalí, Písecká zátoka, Radava, Voltýřovská zátoka, Pukňov, Barrandovská zátoka, Chrást, Velký Vír
Vodní dílo Orlík III (ř. km 157–172)
Orlík, Marina Orlík, Kostelecká zátoka, Ochoz, Peklo, Zbonín, Sobědražská zátoka, Otava, Zvíkov
Vodní dílo Orlík IV (ř. km 172–194)
Kučeř, Hrejkovická zátoka, Červená, Podolsko, Temešvár, Chřešťovice, Olešná, Písecká Smoleč, Albrechtice
Vodní dílo Slapy I (ř. km 92,5–95)
Slapy-hráz, Rovínek, Sv. Ján, Cihelna, Lahoz, Babor
Vodní dílo Slapy II (ř. km 95–100)
Sladovařská zátoka, Modrá loděnice, Měřín, Jablonecká zátoka, Čím, hotel Laguna
Vodní dílo Slapy III (ř. km 100–104)
Nebřich, hotel Hladina, Chlumecká zátoka, Stará Živohošť, U kozla, Nová Živohošť
Vodní dílo Slapy IV (ř. km 104–111)
Mastník, Musík, Kobylníky, Sejce – Častoboř, Čelina
Vodní dílo Slapy V (ř. km 111–119)
Milovice, Oboz, Cholín, Hubenov
Vodní dílo Slapy VI (ř. km 119–134)
Županovice, Zvírotice, Zrůbek, Velká, Hříměždice, Bučily, Kamýk nad Vltavou pod komorou

 

Informace je možno získat, žádat a upřesňovat na adrese SPS – pobočka Praha a na:

telefonu 234 637 440–449
e-mailu pobockapraha@plavebniurad.cz
na internetových stránkách https://plavebniurad.cz
ve dnech provádění technických prohlídek mobilní telefon na technika 606 770 892 nebo 606 770 893

Platí do: 31.12.2022

(čj.: 194/PH/22)

Ing. Hynek Beneš v. r.

ředitel pobočky

© Státní plavební správa
Zpět