Obrázek

Státní plavební správa

Informace Státní plavební správy č. 10/2022

ze dne 25. 4. 2022

o proplavování plavebními komorami na labsko-vltavské vodní cestě.

Provozní doba na plavebních komorách labské vodní cesty

Provozní dobou se rozumí, že poslední cyklus proplavení plavební komorou bude zahájen tak, aby mohl být dokončen v rámci stanovené provozní doby. Např. při délce proplavovacího cyklu 20 minut bude poslední plavidlo vpuštěno do plavební komory nejpozději 20 minut před koncem provozní doby.

ve dnech pondělí až pátek
od 6:30 hodin do 14:30 hodin, v období od 1. května do 30. září do 22:00 hodin

ve dnech pondělí až pátek
od 6:30 hodin do 14:30 hodin

denně
od 6:00 hodin do 18:00 hodin.

Ve výjimečných případech lze v úseku od Týnce nad Labem po Obříství proplavit malá plavidla vždy o sobotách v měsíci červenci a srpnu nejpozději do 20:00 hodin, a to po předchozím nahlášení požadavku na proplutí na příslušné plavební komoře nejpozději do 17:00 hodin, s uvedením poznávacích znaků plavidla včetně cíle cesty.

v období od 1. října do 30. dubna
od 6:00 hodin do 18:00 hodin,

v období od 1. května do 30. září
od 6:00 hodin do 20:00 hodin.

v období od 1. října do 30. dubna
od 6:00 hodin do 19:00 hodin,

v období od 1. května do 30. září
od 6:00 hodin do 20:00 hodin.

Požadavek na mimořádné proplavení plavebními komorami Pardubice a Srnojedy mimo stanovenou provozní dobu je nutno projednat tři dny předem s Provozním střediskem Pardubice, Závodu Roudnice nad Labem, Povodí Labe, státní podnik, Kunětická 135, 530 09 Pardubice, telefon 466 868 420, 466 868 421 nebo 602 495 462, případně projednat sezónní jízdní řád.

Požadavek na proplavení plavebními komorami mimo stanovenou provozní dobu, v úseku od Týnce nad Labem po Lobkovice, je nutno projednat pracovní den předem s provozně-technickým úsekem Pardubice, Závodu Roudnice nad Labem, Povodí Labe, státní podnik, Teplého 2014, 530 02 Pardubice, telefon 466 864 411 nebo 606 061 511.

Požadavek na proplavení plavební komorou Obříství mimo stanovenou provozní dobu, je nutno projednat pracovní den předem s Provozním střediskem Roudnice nad Labem, Závodu Roudnice nad Labem, Povodí Labe, státní podnik, Nábřežní 305, 413 01 Roudnice nad Labem, telefon 416 805 530, 602 645 081 nebo 602 169 643.

Požadavek na proplavení plavebními komorami Dolních Beřkovic a Štětí-Račice mimo stanovenou provozní dobu, je nutno projednat pracovní den předem nejpozději do 15:00 hodin s Provozním střediskem Roudnice nad Labem, Závodu Roudnice nad Labem, Povodí Labe, státní podnik, Nábřežní 305, 413 01 Roudnice nad Labem, telefon 416 805 530, 602 645 081 nebo 602 169 643.

Požadavek na proplavení plavebními komorami mimo stanovenou provozní dobu, v úseku od Roudnice nad Labem po Ústí nad Labem-Střekov, je nutno projednat pracovní den předem nejpozději do 15:00 hodin s Provozním střediskem Ústí nad Labem, Litoměřická 897, 400 03 Ústí nad Labem-Střekov, telefon 475 259 776, 602 654 147 nebo 602 114 048.

Proplavení plavidel mimo pracovní dobu je třeba potvrdit alespoň 30 minut předem na příslušné plavební komoře.

Kontakty na plavební komory:

Pardubice telefon 721 379 665
Srnojedy telefon 721 963 731
Týnec nad Labem telefon 721 379 664
Veletov telefon 721 960 127
Kolín telefon 721 379 679
Klavary telefon 721 960 104
Velký Osek telefon 723 380 225
Poděbrady telefon 602 129 959
Nymburk telefon 721 379 620
Kostomlátky telefon 721 960 129
Hradištko telefon 721 410 886
Lysá nad Labem telefon 721 379 662
Čelákovice telefon 721 963 727
Brandýs nad Labem telefon 721 379 617
Kostelec nad Labem telefon 721 379 723
Lobkovice telefon 721 410 975
Obříství telefon 721 777 506
Dolní Beřkovice telefon 771 128 683
Štětí-Račice telefon 416 812 463, 602 256 580
Roudnice nad Labem telefon 416 837 429, 771 128 689
České Kopisty telefon 416 782 237, 771 133 206
Lovosice telefon 416 532 333, 771 128 695
Ústí nad Labem-Střekov telefon 475 530 874, 724 256 651

 

Provozní doba na vltavské vodní cestě od Českého Vrbného po Slapy

v období od 1. května do 30. září,
pondělí až sobota
od 8:00 hodin do 12:00 hodin a od 13:00 hodin do 19:00 hodin
v neděli
od 8:00 hodin do 12:00 hodin a od 13:00 hodin do 17:00 hodin

v období od 1. dubna do 30. dubna a od 1. října do 30. října
pouze na objednávku minimálně 24 hodin předem na telefonu 723 454 602 nebo 724 138 727, objednat se lze ve všední dny od 8:00 hodin do 15:00 hodin.

v období od 1. května do 30. září,
pondělí až sobota
od 8:00 hodin do 12:00 hodin a od 13:00 hodin do 19:00 hodin,
v neděli
od 8:00 hodin do 12:00 hodin a od 13:00 hodin do 17:00 hodin,

v období od 1. dubna do 30. dubna a od 1. října do 30. října
pouze na objednávku minimálně 24 hodin předem na telefonu 723 454 602 nebo 724 138 727, objednat se lze ve všední dny od 8:00 hodin do 15:00 hodin.

v období od 1. května do 30. září
pondělí až sobota
od 8:00 hodin do 12:00 hodin a od 13:00 hodin do 19:00 hodin,
v neděli
od 8:00 hodin do 12:00 hodin a od 13:00 hodin do 17:00 hodin,

v období od 1. dubna do 30. dubna od 1. října do 30. října
pouze na objednávku minimálně 24 hodin předem na telefonu 385 721 812 případně 602 454 439 nebo 723 454 602, objednat se lze ve všední dny od 8:00 hodin do 15:00 hodin.

v období od 1. května do 30. září
pondělí až sobota
od 8:00 hodin do 12:00 hodin a od 13:00 hodin do 19:00 hodin,
v neděli
od 8:00 hodin do 12:00 hodin a od 13:00 hodin do 17:00 hodin,

v období od 1. dubna do 30. dubna a od 1. října do 30. října
pouze na objednávku minimálně 24 hodin předem na telefonu 385 721 812 případně 602 454 439 nebo 723 454 602, objednat se lze ve všední dny od 8:00 hodin do 15:00 hodin.

v období od 1. května do 30. září,
pondělí až sobota
od 8:00 hodin do 12:00 hodin a od 13:00 hodin do 19:00 hodin,
v neděli
od 8:00 hodin do 12:00 hodin a od 13:00 hodin do 17:00 hodin,

v období od 1. dubna do 30. dubna a od 1. října do 30. října
pouze na objednávku minimálně 24 hodin předem na telefonu 385 721 812 případně 602 454 439 nebo 723 454 602, objednat se lze ve všední dny od 8:00 hodin do 15:00 hodin.

Přepravovat lze plavidla do šířky 3,00 m, délky 10 m a do výtlaku 6 t.

v období od 6. května do 31. května
v pondělí, ve čtvrtek, v pátek, v sobotu a v neděli
od 8:00 hodin do 11:00 hodin a od 12:00 hodin do17:00 hodin.

v období od 1. června do 30. září
v pondělí, ve středu, ve čtvrtek, v pátek, v sobotu a v neděli
od 8:00 hodin do 11:00 hodin a od 12:00 hodin do 18:00 hodin.

Plavidla se přepravují po předchozím objednání v objednávkovém systému státního podniku Povodí Vltavy, který je dostupný na http://rezervace.pvl.cz/

Přepravovat plavidla při poklesu hladiny vody v nádrži lze až ke kótě 342,50 m n. m.

v období od 6. května do 31. května
v pondělí, ve čtvrtek, v pátek, v sobotu a v neděli
od 8:00 hodin do 18:00 hodin.

v období od 1. června do 31. srpna
v pondělí, ve středu, ve čtvrtek, v pátek, v sobotu a v neděli
od 8:00 hodin do 18:00 hodin.

v období od 1. září do 30. září – v tomto období je nutno proplavení objednat den předem na plavební komoře na telefonu 318 677 119
v pondělí, v pátek, v sobotu a v neděli
od 8:00 hodin do 18:00 hodin.

Směrem po proudu se malá plavidla proplavují v sudé hodiny a proti proudu v liché hodiny.

Mimo uvedené dny se proplavují jen plavidla osobní lodní dopravy, která plují podle jízdního řádu, s kterými lze společně proplavit i malá plavidla.

Přepravovat lze plavidla do šířky 2,60 m, délky 8,50 m a do výtlaku 3,5 t.

od 29. dubna do 30. září
v pondělí, ve středu, v pátek, v sobotu a v neděli
od 8:00 hodin do 18:00 hodin.

Plavidla se přepravují po předchozím objednání v objednávkovém systému státního podniku Povodí Vltavy, který je dostupný na http://rezervace.pvl.cz/

Mimo provozní dobu, pro plavidla s předností proplavení podle § 84 vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu (Pravidla plavebního provozu), a plavidel použitých správcem toku k údržbě vodní cesty, lze předem požádat o:

 

Provozní doba na plavebních komorách vltavské vodní cesty od Štěchovic po Hořín

v období od 15. dubna do 31. října

duben
od 8:00 hodin do 17:00 hodin

květen
od 8:00 hodin do 19:00 hodin červen, červenec, srpen
od 7:00 hodin do 21:00 hodin září
od 8:00 hodin do 19:00 hodin říjen
od 8:00 hodin do 17:00 hodin

Směrem po proudu se malá plavidla proplavují v každou celou lichou hodinu a proti proudu v každou celou sudou hodinu.

v období od 15. dubna do 31. října
duben, květen
od 8:00 hodin do 20:00 hodin
červen, červenec, srpen
od 7:00 hodin do 22:00 hodin
září, říjen
od 8:00 hodin do 20:00 hodin.

Směrem proti proudu se malá plavidla proplavují v každou celou lichou hodinu a po proudu v každou celou sudou hodinu.

v období od 1. října do 31. května
denně
od 7:00 hodin do 17:00 hodin
v období od 1. června do 30. září
denně
od 7:00 hodin do 19:00 hodin.

denně
od 7:00 hodin do 22:30 hodin.

Dne 31. prosince až do 01:00 hodin následujícího dne.

Z kapacitních důvodů se provozovatelům a vůdcům nákladních plavidel doporučuje využívat tuto plavební komoru v době od 7:00 hodin do 12:00 hodin a od 16:00 hodin do 18:00 hodin.

denně
od 7:00 hodin do 17:00 hodin.

v období od 1. května do 30. září
od 7:00 hodin do 17:00 hodin

od 1. října do 30. dubna
od 7:00 hodin do 15:00 hodin.

 

Mimo provozní dobu, nebrání-li tomu nepříznivé plavebně-provozní podmínky, lze proplavit plavidla ohlášená, která si předem požádají o proplavení plavební komorou:

Po 15:00 hodině se proplavuje pouze na základě zvláštních dohod nebo smluv se správcem vodní cesty Povodím Vltavy, státní podnik, anebo lze o proplavení požádat alespoň 24 hodin předem na plavební komoře Praha-Smíchov.

V sobotu, v neděli a ve svátek se proplavuje pouze na základě zvláštních dohod nebo smluv se správcem vodní cesty Povodím Vltavy, státní podnik, anebo lze o proplavení požádat do 15:00 hodin posledního pracovního dne před dny pracovního volna, na plavební komoře Praha-Smíchov.

V případě, že se nelze spojit s některou z uvedených plavebních komor, je možno požadavek na proplavení projednat s vodohospodářským dispečinkem Povodí Vltavy, státní podnik, telefon 257 329 425 nebo 724 067 719.

Zahájení i ukončení provozu pravidelných linek osobní lodní dopravy přes plavební komory v době mimo stanovenou provozní dobu, se oznamuje nejméně 7 dní předem vodohospodářskému dispečinku Povodí Vltavy, státní podnik, telefon 257 329 425. Zrušení pravidelné linky osobní lodní dopravy se oznamuje nejméně 24 hodin předem na příslušnou plavební komoru.


Kontakty na plavební komory (objekty):

České Vrbné telefon 702 005 307,
Hluboká nad Vltavou telefon 601 346 462,
VD Hněvkovice telefon 601 090 287,
Jez Hněvkovice telefon 601 090 288,
Kořensko telefon 601 090 289,
Orlík telefon 318 694 113 nebo 724 730 829,
Kamýk nad Vltavou telefon 318 677 119,
Slapy telefon 606 656 432,
Štěchovice telefon 257 740 263,
Vrané nad Vltavou telefon 257 760 311,
Praha – Modřany telefon 241 773 082 nebo 724 170 454,
Praha – Smíchov telefon 251 510 546 nebo 724 107 077,
Praha – Mánes telefon 251 510 546 nebo 724 107 077,
Praha – Štvanice telefon 233 377 318 nebo 602 545 932,
Praha – Podbaba telefon 224 314 549 nebo 724 719 205,
Roztoky telefon 220 911 730 nebo 724 735 462,
Dolánky telefon 315 787 028 nebo 602 312 992,
Miřejovice telefon 315 785 172 nebo 724 736 671,
Hořín telefon 315 622 267 nebo 602 778 751.

Proplouvání plavidel plavebními komorami

Na proplouvání plavidel plavebními komorami se vztahují ustanovení § 82 až § 85 Pravidel plavebního provozu.

Touto Informací se ruší Informace č. 17/2021 ze dne 23. 3. 2021.

Tato Informace nabývá platnosti dne 25.dubna 2022.

Platí do: odvolání

(č. j. 474/Ř/22)

Mgr. Klára Němcová v. r.

vedoucí služebního úřadu – ředitelka Státní plavební správy

© Státní plavební správa
Zpět