Obrázek

Státní plavební správa

Informace Státní plavební správy č. 11/2022

ze dne 2. 5. 2022

o možných výpadcích radiového převaděčového systému na stanici Buková hora dne 3. 5. 2022 v době od 10:00 hodin do 14:00 hodin

platnost ukončena dne 4. 5. 2022

Státní plavební správa – pobočka Děčín, na základě oznámení Centrály Českých Radiokomunikací a.s., ze dne 29. 4. 2022 o provedení roční údržby VN a NN rozvodny na stanici Buková hora, oznamuje, že ve výše uvedené době může docházet k výpadkům ve vysílání či na příjmu radiostanice Děčín SPS Státní plavební správy – pobočky Děčín na kanále č. 80 (157,025 MHz / 161,625 MHz).

Pro kontaktování Střediska RIS je možno využít telefonní číslo +420 840 111 254 nebo e-mail: ris@lavdis.cz.

Další kontakty lze získat také na stránkách úřadu https://plavebniurad.cz/organizace – Říční informační služby – středisko RIS.

(č. j. 1484/DC/22)

Ing. Martin Klein v. r.

ředitel pobočky

© Státní plavební správa
Zpět