Obrázek

Státní plavební správa

Informace Státní plavební správy č. 13/2022

ze dne 6. 5. 2022

o plánovaném snížení hladiny v nádrži vodního díla Orlík v srpnu 2022 a v následujícím období

Státní plavební správa upozorňuje, že z důvodu provádění stavby „VD Orlík – zabezpečení vodního díla před účinky velkých vod“ bude dne 1. srpna 2022 zahájeno snižování hladiny v nádrži VD Orlík. Prázdnění nádrže bude probíhat tak, aby byl zajištěn pokles hladiny pod kótu 339,00 m n. m. nejpozději do 1. září 2022. Snížená hladina bude udržována až do konce března roku 2023.

Proplavování plavidel přes plavební komoru Kořensko bude přerušeno v okamžiku podkročení hladiny pod kótu 347,60 m n. m. Současně nebudou garantovány ponory plavidel 1,3 m v úseku VD Kořensko (ř. km 200,40) až Podolsko (ř. km 182,66). Pokles pod tuto kótu se předpokládá již v prvním týdnu měsíce srpna 2022.

Přeprava plavidel lodním výtahem na vodním díle Orlík bude přerušena při podkročení hladiny pod kótu 342,50 m n. m. Přerušení provozu lodního výtahu se předpokládá přibližně v polovině měsíce srpna.

Další podrobnosti ke snížení hladiny v nádrži vodního díla Orlík v roce 2022 jsou uvedeny na webových stránkách Povodí Vltavy, státní podnik.

Platí do: 31.03.2023

(čj. 4349/PH/22)

Ing. Hynek Beneš v. r.

ředitel pobočky

© Státní plavební správa
Zpět