Obrázek

Státní plavební správa

Informace Státní plavební správy č. 17/2022

ze dne 17. 6. 2022

o zahájení řízení o odnětí povolení k provozování pozemní části veřejného přístavu Lovosic

Státní plavební správa – pobočka Děčín, v souladu s § 6a odst. 5 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v aktuální znění, (dále jen „zákon o vnitrozemské plavbě“) informuje, že zahájila řízení o odnětí povolení k provozování pozemní části veřejného přístavu s ochrannou funkcí, který se nachází na vodní cestě Labe, levý břeh dolního plavebního kanálu plavebních komor Lovosice, od ř. km 786,80 po ř. km 787,08, (dále jen „veřejný přístav Lovosice“).

Veřejný přístav Lovosice je přístavem, který vznikl před 1. říjnem 1995 a pro jeho provozování byly jeho provozovateli rozhodnutím Státní plavební správy v roce 2016 stanoveny podmínky provozování pozemní části veřejného přístavu sloužící k zajištění bezpečnosti a plynulosti plavby a k ochraně životního prostředí ve smyslu § 6 odst. 6 zákona o vnitrozemské plavbě, a to dle bodu 6. Přechodných ustanovení zákona č. 187/2014 Sb., kterým se mění zákon o vnitrozemské plavbě. Uvedeným rozhodnutím bylo mj. stanoveno, že veřejný přístav Lovosice je přístavem s ochrannou funkcí ve smyslu § 6 odst. 6 písm. a), b) zákona o vnitrozemské plavbě.

Osoby, které mají na provozování pozemní části veřejného přístavu zájem a které se písemně přihlásí plavebnímu úřadu ve lhůtě 14 dnů ode dne zveřejnění informace o zahájení řízení, jsou účastníky řízení.

Platí do: 2. 8. 2022

(č. j. 2585/DC/22)

Ing. Martin Klein v. r.

ředitel pobočky

© Státní plavební správa
Zpět