Obrázek

Státní plavební správa

Informace Státní plavební správy č. 19/2022

ze dne 20. 7. 2022

o poklesu hladiny na nádrži VD Hracholusky a aktuálním garantování parametrů plavební dráhy

zrušeno dne 12. 8. 2022
Informací Státní plavební správy č. 25/2022

Státní plavební správa upozorňuje na následující provozní omezení:

Na základě oznámení správce toku Povodí Vltavy, státní podnik, došlo dne 18.07.2022 k poklesu hladiny vody na nádrži VD Hracholusky pod kótu 352,20 m n. m.

V souladu s Informací Státní plavební správy č. 15/2015 ze dne 19.05.2015 lze při současných podmínkách garantovat parametry plavební dráhy (plavební hloubku) 120 cm již pouze v úseku ř. km 22,84 až ř. km 39,00.

Platí do: odvolání

(čj. 9745/PH/22)

Ing. Hynek Beneš v. r.

ředitel pobočky

 

 

 

© Státní plavební správa
Zpět