Obrázek

Státní plavební správa

Informace Státní plavební správy č. 20/2022

ze dne 29. 7. 2022

o plánovaném snížení hladiny v nádrži vodního díla Orlík

zrušeno dne 4. 8. 2022
Informací Státní plavební správy č. 21/2022

Státní plavební správa upozorňuje, že z důvodu provádění stavby „VD Orlík – zabezpečení vodního díla před účinky velkých vod“ a z důvodu dílčího navýšení průtoků v toku Labe pro hašení požáru v národním parku České Švýcarsko je zvýšen odtok z Vltavské kaskády a dochází tak ke snižování hladiny v nádrži VD Orlík. Podle aktuální informace Povodí Vltavy, státní podnik, již dnes dojde k poklesu hladiny pod kótu 347,60 m n. m. (plavba v úseku Podolsko – Kořensko a v dalších úsecích je zajištěna dle podmínek uvedených v Opatření obecné povahy Státní plavební správy č. 142/2022 ze dne 28.7.2022). Dále při současném vývoji hydrologické situace lze očekávat pokles hladiny pod kótu 345,60 m n. m. Bpv pravděpodobně ve dnech 4. srpna nebo 5. srpna 2022. Proplavování plavidel přes plavební komoru Kořensko bude zastaveno v okamžiku podkročení hladiny pod uvedenou kótu 345,60 m n. m. Bpv.

Další prázdnění nádrže bude probíhat tak, aby byl zajištěn pokles hladiny pod kótu 339,00 m n. m. nejpozději do 1. září 2022. Snížená hladina bude udržována až do konce března roku 2023.

Přeprava plavidel lodním výtahem na vodním díle Orlík bude zastavena při podkročení hladiny pod kótu 342,50 m n. m. Přerušení provozu lodního výtahu se předpokládá přibližně v polovině měsíce srpna.

Další podrobnosti ke snížení hladiny v nádrži vodního díla Orlík v roce 2022 jsou uvedeny na webových stránkách Povodí Vltavy, státní podnik.

Touto Informací se ruší Informace č. 13/2022 ze dne 6. 5. 2022 (č. j. 4349/PH/22).

Platí do: 31.03.2023

(čj. 10424/PH/22)

Ing. Hynek Beneš v. r.

ředitel pobočky

© Státní plavební správa
Zpět