Obrázek

Státní plavební správa

Informace Státní plavební správy č. 22/2022

ze dne 5. 8. 2022

o nemožnosti využívat parkoviště u pobočky Děčín ve dnech od 15. srpna 2022 do 15. října 2022

Z důvodu celkové rekonstrukce parkoviště u budovy pobočky Státní plavební správy v Děčíně bude toto parkoviště v uvedeném v termínu mimo provoz, tedy nebude jej možné využívat ke stání vozidel ani k provádění technických prohlídek malých plavidel (dále jen TPMP).

Současně doporučujeme řidičům, aby věnovali zvýšenou pozornost dopravnímu značení v okolí pobočky Děčín.

Klienty objednané na úřední dny k provedení TPMP na pobočce Děčín ve výše uvedeném období, budou zaměstnanci pobočky Děčín kontaktovat pro upřesnění místa, kde bude TPMP v daný termín v rámci Děčína-Podmokel provedena.

Platí do: 15. 10. 2022

(č. j. 3360/DC/22)

Ing. Martin Klein v. r.

ředitel pobočky

© Státní plavební správa
Zpět