Obrázek

Státní plavební správa

Informace Státní plavební správy č. 28/2022

ze dne 14. 9. 2022

o provozní době pohyblivých mostů na plavebním kanále Vraňany – Hořín ve zkušebním provozu trvajícím do 30. 9. 2022

platnost ukončena dne 30. 9. 2022

 1. Provozní doba pohyblivých mostů Vraňany silniční most, Lužec nad Vltavou železniční most a Lužec nad Vltavou silniční most je následující:
  • Silniční most Vraňany – k. km.9,27
   do 30. září 2022
   od 7:20 hodin do 14:40 hodin.
  • Železniční most Lužec nad Vltavou – k. km.6,53
   do 30. září 2022
   od 7:20 hodin do 14:40 hodin.
  • Silniční most Lužec nad Vltavou – k. km.6,44
   do 30. září 2022
   od 7:20 hodin do 14:40 hodin.

  Podrobná pravidla a pokyny k proplouvání pohyblivými mosty naleznete na webových stránkách ŘVC ČR.

 2. Provozní doba pohyblivého mostu přes ohlaví velké plavební komory Hořín je následující:
  • most Hořín
   do 30. září 2022
   od 7:00 hodin do 15:00 hodin.

  Zdvižení pohyblivého mostu Hořín je nutné den předem objednat u obsluhy plavební komory Hořín na telefonu 315 622 267 nebo 602 778 751.

Platí do: 30. září 2022

(č. j. 1013/Ř/22)

Mgr. Klára Němcová v. r.

vedoucí služebního úřadu –
ředitelka Státní plavební správy

© Státní plavební správa
Zpět