Obrázek

Státní plavební správa

Informace Státní plavební správy č. 32/2022

ze dne 31. 10. 2022

o zkouškách způsobilosti k získání odborné způsobilosti k ověřování praktických dovedností při vedení malého plavidla pro rok 2023

Kategorie M

16. května řádný termín
26. září pouze opravný termín pro neúspěšné žadatele z 16. 5. 2023

Místo konání zkoušky:

Prostor okolí Modřanského jezu v Praze 4 – Modřanech, přístup nejlépe ulicí K jezu. Bližší informace a mapka na https://plavebniurad.cz/dok-os/povereni-k-overovani-praktickych-dovednosti.

Začátek zkoušky je vždy v 8:00 hod.

Kategorie S

30. května řádný termín
12. září pouze opravný termín pro neúspěšné žadatele z 30. 5. 2023

Místo konání zkoušky:

Marina Orlík, Chrást, Kovářov, okres Písek (přístup je popsán na https://www.marinaorlik.cz/).

Začátek zkoušky je vždy v 10:00 hod.

Žádost s předepsanými náležitostmi včetně zaplacení správního poplatku ve výši 2.000,-Kč (pokud žadatel požaduje i vydání pověření k ověřování praktických dovedností při vedení malého plavidla) je třeba podat na podatelnu ředitelství Státní plavební správy (sídlí v budově pobočky Praha) osobně nebo poštou nejpozději 10 pracovních dnů před termínem zkoušky.

Platí do: 31. 12. 2023

(č. j. 1270/Ř/22)

Mgr. Klára Němcová v. r.

vedoucí služebního úřadu
– ředitelka
Státní plavební správy

© Státní plavební správa
Zpět