Obrázek

Státní plavební správa

Informace Státní plavební správy č. 33/2022

ze dne 7. 11. 2022

o termínech zkoušek pro získání osvědčení o zvláštních znalostech ADN a osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí pro rok 2023

Žádost o vydání osvědčení o zvláštních znalostech ADN a osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí je nutno podat s předepsanými doklady nejpozději 10 pracovních dnů před termínem zkoušky. Žádost lze podat na kteroukoliv pobočku Státní plavební správy.

Uchazeči se sami hlásí u vybrané školicí organizace na požadovaný termín školení. Bližší informace a termíny školení získáte na www.dgsa.cz a www.dekra.cz. V rámci termínů školení lze u vybrané školicí organizace absolvovat také školení na obnovu již vydaných platných průkazů, a to v období jednoho roku před ukončením jejich platnosti.

Pořádající pobočka:

Státní plavební správa – pobočka Praha

Zkoušky pro získání osvědčení o zvláštních znalostech ADN

Místo konání: Státní plavební správa – pobočka Praha, Jankovcova 4, Praha 7

Začátek zkoušky: v 8:00 hod

Zkoušky ze základního školení (pro přepravu suchých nákladů; pro přepravu tankovými plavidly typu N; kombinované pro přepravu suchých nákladů a přepravu tankovými plavidly typu N)

Termíny:

03. 02. 2023 (pouze opravné zkoušky)

03. 03. 2023

26. 05. 2023

08. 09. 2023

03. 11. 2023

Zkoušky ze specializovaných (nástavbových) školení pro plyny a chemikálie (tanková plavidla typu G a typu C)

Termíny:

03. 02. 2023

03. 11. 2023

Zkoušky pro získání osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí

Místo konání: Státní plavební správa – pobočka Praha, Jankovcova 4, Praha 7

Začátek zkoušky: v 8:00 hod

Termín:

24. 02. 2023

Státní plavební správa – pobočka Děčín

Zkoušky pro získání osvědčení o zvláštních znalostech ADN

Místo konání: Státní plavební správa – pobočka Děčín, Husitská 1403/8, Děčín VI

Zkoušky ze základního školení (pro přepravu suchých nákladů; pro přepravu tankovými plavidly typu N; kombinované pro přepravu suchých nákladů a přepravu tankovými plavidly typu N)

Začátek zkoušky: v 8:30 hod

Termíny:

13. 01. 2023

10. 02. 2023

10. 03. 2023

21. 04. 2023

19. 05. 2023

09. 06. 2023

15. 09. 2023

13. 10. 2023

10. 11. 2023

08. 12. 2023

Zkoušky ze specializovaných (nástavbových) školení pro plyny a chemikálie (tanková plavidla typu G a typu C)

Začátek zkoušky: v 8:00 hod

Termíny:

10. 02. 2023

19. 05. 2023

15. 09. 2023

10. 11. 2023

Zkoušky pro získání osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí

Místo konání: Státní plavební správa – pobočka Děčín, Husitská 1403/8, Děčín VI

Začátek zkoušky: v 8:30 hod

Termín:

13. 01. 2023

 

Platí do: 31. 12. 2023

(č. j. 1309/Ř/22)

Mgr. Klára Němcová v. r.

vedoucí služebního úřadu
– ředitelka
Státní plavební správy

© Státní plavební správa
Zpět