Obrázek

Státní plavební správa

Informace Státní plavební správy č. 34/2022

ze dne 7. 11. 2022

o termínech zkoušek pro získání osvědčení o odborné způsobilosti k provozování vodní dopravy pro cizí potřeby a zkoušek inspektorů určených technických zařízení (UTZ) na plavidlech pro rok 2023

Žádost o vydání osvědčení o odborné způsobilosti k provozování vodní dopravy pro cizí potřeby a průkazu inspektora UTZ na plavidlech je nutno podat s předepsanými doklady nejpozději 10 pracovních dnů před termínem zkoušky. Žádost lze podat na kteroukoliv pobočku Státní plavební správy.

Pořádající pobočka:

Státní plavební správa – pobočka Praha

Zkoušky pro získání osvědčení odborné způsobilosti k provozování vodní dopravy pro cizí potřeby

Místo konání: Státní plavební správa – pobočka Praha, Jankovcova 4, Praha 7

Začátek zkoušky: v 8:00 hod

Termíny:

23. 02. 2023

23. 11. 2023

Zkoušky způsobilosti inspektorů určených technických zařízení (UTZ)

Místo konání: Státní plavební správa – pobočka Praha, Jankovcova 4, Praha 7

Začátek zkoušky: v 8:00 hod

Termíny:

17. 02. 2023

21. 04. 2023

01. 09. 2023

01. 12. 2023

 

Státní plavební správa – pobočka Děčín

Zkoušky pro získání osvědčení odborné způsobilosti k provozování vodní dopravy pro cizí potřeby

Místo konání: Státní plavební správa – pobočka Děčín, Husitská 1403/8, Děčín VI

Začátek zkoušky: v 10:00 hod

Termíny:

07. 06. 2023

04. 10. 2023

Státní plavební správa – pobočka Přerov

Zkoušky pro získání osvědčení odborné způsobilosti k provozování vodní dopravy pro cizí potřeby

Místo konání: Státní plavební správa – pobočka Přerov, Bohuslava Němce 640, Přerov

Termíny:

16. 05. 2023 – 9:00 hodin

05. 10. 2023 – 13:00 hodin

 

Platí do: 31. 12. 2023

(č. j. 1310/Ř/22)

Mgr. Klára Němcová v. r.

vedoucí služebního úřadu
– ředitelka
Státní plavební správy

© Státní plavební správa
Zpět