Obrázek

Státní plavební správa

Informace Státní plavební správy č. 35/2022

ze dne 7. 11. 2022

o nefunkčním telefonickém spojení se Státní plavební správou, pobočkou Děčín ve dnech 14. a 15. listopadu 2022

platnost ukončena dne 16. 11. 2022

Státní plavební správa – pobočka Děčín oznamuje, že z technických důvodů (výměna telefonní ústředny) nebude od pondělí 14. 11. 2022 od 10:00 hod do 15. 11. 2022 včetně, funkční telefonické spojení do budovy pobočky Děčín. Vzdálená komunikace s pobočkou Děčín je možná prostřednictvím elektronické pošty: pobockadecin@plavebniurad.cz, nebo datové schránky: IDS tiwiuy6.

Úřední hodiny dne 14. 11. 2022 bez omezení, tj. 8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00 hod.

Spojení na operátory RIS bude zajištěno bez omezení prostřednictvím e-mailu: ris@lavdis.cz, a radiostanice: kanál č. 80 – volací znak DĚČÍN SPS, a dočasně po výše uvedené časové období prostřednictvím mobilního telefonu: +420 606 690 012.

Platí do: 16. 11. 2022

(č. j. 4348/DC/22)

Ing. Martin Klein v. r.

ředitel pobočky

© Státní plavební správa
Zpět