Obrázek

Státní plavební správa

Informace Státní plavební správy č. 36/2022

ze dne 9. 12. 2022

o vedení plavidel pod vlivem alkoholu

Dne 1. března 2023 vstoupí v účinnost novela zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, která mj. mění dosavadní praxi v trestání vůdců a členů posádek plujících pod vlivem alkoholu.

Zatímco před schválením této novely nebylo na vnitrozemských vodních cestách ČR možné vést plavidlo pod vlivem alkoholu, a to bez výjimky, novela připouští situace, za kterých nebude vedení plavidla pod vlivem alkoholu považováno za protiprávní jednání.

Pro posouzení, zda se jedná nebo nejedná o protiprávní jednání, přitom novela stanoví jednoznačná kritéria, a to:

 1. Maximální zjištěný obsah alkoholu v krvi je nižší než 0,5 promile.
 2. Výjimka platí pouze pro vedení malého plavidla bez vlastního strojního pohonu.
 3. Plavidlo bez vlastního strojního pohonu je vedeno na
  1. nesledované vodní cestě,
  2. účelové vodní cestě,
  3. vodním toku Bečvy od Přerova po ústí vodního toku Moravy nebo
  4. vodním toku Moravy od ústí vodního toku Bečvy po říční km.196,0 (jez Strž).

Na ostatních vodních cestách platí pro vedení plavidla nadále nulová tolerance alkoholu v krvi.

Státní plavební správa upozorňuje, že uvedená kritéria musí být splněna současně, v opačném případě bude jednání vyhodnoceno jako přestupek podle § 43 odst. 2 písm. p) zákona o vnitrozemské plavbě.

Vodní cesty, na kterých ani podle novely zákona nelze plavidlo bez vlastního strojního pohonu pod vlivem alkoholu provozovat, znázorňuje následující souhrnný přehled a mapa.

Na všech ostatních než zobrazených vnitrozemských vodních cestách plavidlo bez vlastního strojního pohonu pod vlivem alkoholu při dodržení výše uvedených kritérií provozovat lze.

Obrázek: Sledované vodní cesty se zákazem plutí pod vlivem alkoholu

Labe od Opatovic ř. km 987,8 po ř. km 726,6 st. hranice vč. Žernosek
Vltava od Českých Budějovic ř. km 241,4 do Mělníka
Morava od ř. km 196,0 (jez Strž) po soutok s Dyjí vč.průplav Otrokovice – Rohatec
Odra od Polanky po hranici s Polskem
Ostravice pod ústím Lučiny
Berounka od ř.km 37,00 po příst. Radotín
Ohře od Terezína ř. km 3,00 po ústí do Labe

 

Platí do: odvolání

(č. j. 1489/Ř/22)

Mgr. Klára Němcová v. r.

vedoucí služebního úřadu
– ředitelka
Státní plavební správy

 

© Státní plavební správa
Zpět