Obrázek

Státní plavební správa

Informace Státní plavební správy č. 39/2022

ze dne 21. 12. 2022

o připravovaných opatřeních pro plynulý přechod na zkoušky způsobilosti k získání nových oprávnění v souvislosti s nabytím účinnosti transpoziční novely zákona č. 114/2015 Sb., o vnitrozemské plavbě

platnost ukončena dne 1. 3. 2023

Dne 1. března 2023 nabývá účinnosti novela zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů. Změny v zákoně vyplývají z přijetí směrnic EU, zejména Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2017/2397 o uznávání odborných kvalifikací ve vnitrozemské plavbě, a zapracování jejích požadavků do právního řádu ČR. Novela zákona se tak výrazně dotýká zejména profesní plavby v oblasti zkoušek způsobilosti a vydávání plavebních dokladů.

Státní plavební správa tímto sděluje profesní plavecké veřejnosti, že k 31. lednu 2023 budou na webových stránkách vyhlášeny termíny zkoušek způsobilosti na rok 2023 pro získání nových oprávnění na základě výše uvedené novely zákona. Provádění zkoušek způsobilosti bude zahájeno po nabytí účinnosti novely zákona, tedy po 1. březnu 2023.

Státní plavební správa zveřejní k 3. lednu 2023 na webových stránkách jednotlivé soubory otázek ke zkouškám způsobilosti pro získání nových oprávnění na základě výše uvedené novely zákona. Státní plavební správa tak učiní v předstihu před nabytím účinnosti novely zákona, aby profesní plavecká veřejnost měla dostatek času k seznámení se s podklady ke zkouškám způsobilosti. V této souvislosti budou na webových stránkách rovněž zveřejněny podmínky pro získání těchto nových oprávnění.

Platí do: 1. března 2023

(č. j. 1595/Ř/22)

Mgr. Klára Němcová v. r.

vedoucí služebního úřadu
– ředitelka
Státní plavební správy

© Státní plavební správa
Zpět