Obrázek

Státní plavební správa

Informace Státní plavební správy č. 2/2023

ze dne 23. 1. 2023

o technických prohlídkách malých plavidel v lokalitách v územní působnosti pobočky Přerov pro rok 2023

Technické prohlídky plavidel v sídle pobočky Přerov se provádějí vždy v pondělí a středu v době 08:00–12:00 hod. a 13:00–17:00 hod.

Na vybraný termín technické prohlídky u plavidla zapsaného v rejstříku malých plavidel v sídle pobočky Přerov se žadatel přihlásí pomocí objednávkového systému „on‑line objednávání na technické prohlídky“ na webových stránkách Státní plavební správy.

V případě plavidla nově zapisovaného do rejstříku malých plavidel se žadatel na termín technické prohlídky v sídle pobočky Přerov přihlásí telefonicky, popř. e-mailem. Pro přihlášení nově zapisovaného plavidla na konkrétní termín prohlídky je nezbytné sdělit druh a typ plavidla, jméno vlastníka popř. provozovatele a telefonický kontakt osoby, která bude přítomna technické prohlídce.

Na vybraný termín technické prohlídky u plavidla zapsaného v rejstříku malých plavidel mimo sídlo pobočky Přerov se žadatel přihlásí pomocí objednávkového systému „on-line objednávání na technické prohlídky“ na webových stránkách Státní plavební správy. V případě plavidla nově zapisovaného do rejstříku malých plavidel se žadatel na termín technické prohlídky mimo sídlo pobočky Přerov přihlásí telefonicky, popř. e‑mailem. Pro přihlášení nově zapisovaného plavidla na konkrétní termín prohlídky je nezbytné sdělit druh a typ plavidla, vybranou lokalitu a místo, jméno vlastníka popř. provozovatele a telefonický kontakt osoby, která bude přítomna technické prohlídce.

On-line objednávání na technické prohlídky:

Pro provedení vlastní technické prohlídky musí žadatel:

V rámci jednoho termínu, resp. dne, je stanoven maximální počet technických prohlídek.

V případě prohlídek v sídle pobočky Přerov si žadatel evidovaného plavidla čas prohlídky vybírá z nabídky on-line objednávkového systému. V případě plavidel nově zapisovaných do rejstříku malých plavidel čas prohlídky bude určen při objednání.

V případě prohlídek mimo sídlo pobočky Přerov, bude orientační čas provedení prohlídky stanoven technikem a sdělen žadateli o technickou prohlídku SMS zprávou na udané telefonní číslo.

V zájmu hospodárnosti a efektivity budou technické prohlídky prováděny na místech určených pro shromažďování malých plavidel uvedených v přiloženém seznamu.

Ze stejných důvodů si Státní plavební správa vyhrazuje právo zrušit naplánovaný termín výjezdu v případě, že bude přihlášeno méně jak pět plavidel.

Technické prohlídky a prodlužování platnosti lodních osvědčení v roce 2023 budou prováděny v lokalitách a v termínech uvedených v následující tabulce:

Termín Hodina Vodní plocha Místo konání
23.03. 09:00-11:00 VN Brněnská Jachtklub Brno z.s.
30.03. 09:00-11:00 Řeka Svratka AVAR Yacht, s.r.o., Veverská Bítýška
06.04. 09:00-11:00 Ostrava-Svinov, Bílovecká ul. U restaurace Šimek, býv.autobus.nádr.
13.04. 09:00-11:00 VN Brněnská Námořní jachting Brno, a.s.
20.04. 09:00-11:00 Baťův kanál Přístaviště Veselí nad Moravou
25.04. 10:00-12:00 VN Vranov Yacht club Vranovská přehrada z.s.
27.04. 09:00-11:00 Zbýšov, Na Láně 55 Lodní servis Tomáš Holoubek
04.05. 09:00-11:00 VN Nové Mlýny YachtClub Dyje z.s., Pavlov
04.05. 13:00-14:00 VN Nové Mlýny Yachtclub Pasohlávky z.s.
11.05. 09:00-11:00 VN Žermanice Parkoviště u hráze, pravý břeh
16.05. 10:00-12:00 Rybník Velké Dářko TJ Žďár nad Sázavou z.s.
18.05. 09:00-11:00 VN Brněnská Jachtklub Brno z.s.
23.05. 10:00-12:00 VN Vranov Yacht club Vranovská přehrada z.s.
25.05. 09:30-11.30 VD Dalešice Areál ČEZ a.s., nad hrází
30.05. 09:00-11:00 Baťův kanál Plavební komora Petrov
30.05. 13:00-14:00 Řeka Morava Veslařský klub Hodonín z.s.
06.06. 09:00-11:00 VN Slezská Harta Přístaviště Leskovec
06.06. 13:00-14:00 VN Slezská Harta Nová Pláň
08.06. 09:00-11:00 VN Těrlicko Klub jachtingu Těrlicko, z.s.
08.06. 13:00-14:00 VN Olešná TJ Sokol Palkovice
15.06. 09:00-11:00 VN Brněnská TJ Lodní sporty Brno
22.06. 09:00-11:00 Štěrkovna Náklo Areál MANEL-AQUA spol. s r.o.
29.06. 09:00-11:00 VN Nové Mlýny YachtClub Dyje z.s., Pavlov
11.07. 09:00-11:00 VN Brněnská Námořní jachting Brno, a.s.
18.07. 09:00-11:00 VD Dalešice Areál ČEZ a.s., nad hrází
15.08. 10:00-12:00 VN Vranov Yacht club Vranovská přehrada z.s.
22.08. 09:00-11:00 Baťův kanál Plavební komora Petrov
31.08. 09:00-11:00 VN Brněnská Jachtklub Brno z.s.
31.08. 13:00-14:30 Řeka Svratka AVAR Yacht, s.r.o., Veverská Bítýška
05.09. 09:00-11:00 VN Slezská Harta Přístaviště Leskovec
07.09. 09:00-11:00 VN Nové Mlýny YachtClub Dyje z.s., Pavlov
12.09. 09:00-11:00 VD Dalešice Areál ČEZ a.s., nad hrází
14.09. 09:00-11:00 VN Žermanice Parkoviště u hráze, pravý břeh

Informace je možno žádat a upřesňovat na

telefonu 581 250 931-3
e-mailu pobockaprerov@plavebniurad.cz
na internetových stránkách http://plavebniurad.cz
v naléhavých případech mobilní telefon 606 690 018.

 

Platí do: 31. 12. 2023

(č. j. 9/PR/23)

Ing. Tomáš Ostrčil v. r.

ředitel pobočky

© Státní plavební správa
Zpět