Obrázek

Státní plavební správa

Informace Státní plavební správy č. 3/2023

ze dne 23. 1. 2023

o technických prohlídkách malých plavidel v lokalitách v územní působnosti pobočky Děčín pro rok 2023

Technické prohlídky malých plavidel v roce 2023 budou za dále uvedených podmínek prováděny

Na vybraný termín technické prohlídky u plavidla zapsaného v rejstříku malých plavidel se žadatel přihlásí pomocí objednávkového systému "On line objednávání na technické prohlídky“.

V případě plavidla nově zapisovaného do rejstříku malých plavidel se žadatel na termín technické prohlídky přihlásí telefonicky, popř. emailem. Pro přihlášení na konkrétní termín je nezbytné sdělit typ plavidla, vybranou lokalitu a místo, jméno vlastníka popř. provozovatele a telefonický kontakt osoby, která bude přítomna technické prohlídce.

On line objednávání na technické prohlídky:

Pro provedení vlastní technické prohlídky musí žadatel:

V rámci jednoho termínu, resp. dne, je stanoven maximální počet technických prohlídek. Orientační čas provedení prohlídky bude stanoven  technikem a sdělen žadateli u nově zapisovaných plavidel do rejstříku malých plavidel telefonicky nebo emailem, u plavidel objednaných pomocí on line objednání na technickou prohlídku SMS zprávou na udané telefonní číslo.

V zájmu hospodárnosti a efektivity budou technické prohlídky prováděny přednostně na místech určených pro shromažďování malých plavidel uvedených v přiloženém seznamu. Mimo tato místa budou prohlídky prováděny jen:

  1. v případě současné prohlídky nejméně tří plavidel, pokud tím nebude narušen časový plán technických prohlídek v dané lokalitě,
  2. v dalších odůvodněných případech, např. prohlídky obtížně přepravitelných plavidel a plavidel ve stavbě.

Ze stejných důvodů si Státní plavební správa vyhrazuje právo zrušit naplánovaný termín výjezdu v případě, že budou přihlášena méně jak 3 plavidla.

Plán výjezdů:

Termín Hodina Lokalita
14.03. 09:00–13:00 Brná
16.03. 09:00–12:00 Lovosice
21.03. 09:00–13:00 Církvice,VelkéŽernoseky,Píšťany
23.03. 10:00–12:00 Nechranice
28.03. 09:00–12:00 StaréSplavy,Doksy
30.03. 09:00–12:00 RoudnicenadLabem
04.04. 09:00–12:00 Litoměřice
11.04. 10:00–12:00 PředměřicenadLabem
13.04. 10:00–12:00 Barbora
18.04. 10:00–12:00 Liberec
20.04. 10:00–12:00 Jesenice
25.04. 10:00–12:00 Rozkoš
27.04. 09:00–13:00 Brná
02.05. 10:00–12:00 Štětí
04.05. 09:00–12:00 Lovosice
09.05. 10:00–12:00 PředměřicenadLabem
11.05. 09:00–13:00 Církvice,VelkéŽernoseky,Píšťany
16.05. 09:00–12:00 StaréSplavy,Doksy
18.05. 10:00–12:00 Nechranice
23.05. 09:00–12:00 Litoměřice
25.05. 09:00–12:00 RoudnicenadLabem
30.05. 10:00–12:00 Příšovice
01.06. 09:00–13:00 Brná
06.06. 10:00–12:00 Rozkoš
08.06. 10:00–12:00 Barbora
13.06. 10:00–12:00 Liberec
15.06. 12:00–18:00 Jesenice
16.06. 09:00–12:00 Jesenice
20.06. 10:00–12:00 PředměřicenadLabem
22.06. 09:00–13:00 Brná
27.06. 09:00–12:00 StaréSplavy,Doksy
29.06. 09:00–12:00 Lovosice
07.07. 10:00–12:00 Rozkoš
11.07. 09:00–13:00 Brná
13.07. 10:00–12:00 Barbora
18.07. 10:00–12:00 PředměřicenadLabem
20.07. 09:00–12:00 RoudnicenadLabem
25.07. 10:00–12:00 Liberec
27.07. 10:00–12:00 Nechranice
01.08. 09:00–13:00 Církvice,VelkéŽernoseky,Píšťany
03.08. 10:00–18:00 Rozkoš
04.08. 09:00–14:00 Rozkoš
08.08. 09:00–12:00 StaréSplavy,Doksy
10.08. 09:00–12:00 Litoměřice
15.08. 10:00–12:00 PředměřicenadLabem
17.08. 09:00–12:00 RoudnicenadLabem
22.08. 09:00–13:00 Brná
24.08. 10:00–12:00 Jesenice
29.08. 10:00–12:00 Liberec
31.08. 09:00–13:00 Církvice,VelkéŽernoseky,Píšťany
05.09. 09:00–12:00 StaréSplavy,Doksy
07.09. 09:00–12:00 Lovosice
12.09. 10:00–12:00 PředměřicenadLabem
14.09. 09:00–13:00 Brná
19.09. 10:00–12:00 Štětí
21.09. 10:00–12:00 Nechranice
26.09. 10:00–12:00 Příšovice
03.10. 09:00–12:00 Litoměřice
05.10. 10:00–12:00 Jesenice
10.10. 09:00–12:00 StaréSplavy,Doksy
17.10. 10:00–12:00 Barbora
19.10. 09:00–12:00 RoudnicenadLabem
24.10. 09:00–13:00 Brná
 

 

Legenda k vybraným lokalitám:

Barbora – areál TJ vodní sporty Duchcov, oddílu jachtingu

Brná – areál Klubu vodních motoristů Brná nebo areál jachetního oddílu TJ Chemička Ústí nad Labem

Církvice – areál Severočeského námořního jachtingu Ústí nad Labem

Doksy – areál Yacht clubu Doksy

Předměřice nad Labem – areál Klubu vodního lyžování Předměřice

Jesenice – areál SK DELFÍN, Sportovního klubu Jesenice Cheb nebo Jachtklubu Cheb

Liberec – letiště Letecké záchranné služby v Liberec-Ostašov

Litoměřice – areál TJ Slavoj Litoměřice, jachetního oddílu

Lovosice – areál Asociace sportovních klubů Lovosice, jachetního klubu

Nechranice – Vikletice, u vjezdu do areálu Vodní záchranné služby ČČK Nechranice

Píšťany – parkoviště Mezinárodního veřejného přístavu Píšťany

Příšovice – areál Jachetního klubu Příšovice

Roudnice nad Labem – areál YCR – Jachtingu Roudnice nad Labem

Rozkoš – areál TJ Slávia-jachting Česká Skalice

Staré Splavy – areál TJ Staré Splavy, jachetního oddílu

Štětí – areál SK Štětí, yachtclubu

Velké Žernoseky – areál Klubu vodních motoristů Děčín

 

Informace je možno získat, žádat a upřesňovat na adrese SPS, pobočka Děčín, na:

telefonu 412 557 404, 405, 408
e-mailu pobockadecin@plavebniurad.cz
na internetových stránkách https://www.plavebniurad.cz
ve dnech provádění technických prohlídek mobilní telefon na technika 606 690 015 nebo 724 953 628

 

Platí do: 31. 12. 2023

(č. j. 116/DC/23)

Ing. Martin Klein v. r.

ředitel pobočky

© Státní plavební správa
Zpět