Obrázek

Státní plavební správa

Informace Státní plavební správy č. 4/2023

ze dne 26. 1. 2023

o technických prohlídkách malých plavidel v lokalitách v územní působnosti pobočky Praha pro rok 2023

Technické prohlídky malých plavidel v roce 2023 budou za dále uvedených podmínek prováděny

Na vybraný termín technické prohlídky u plavidla zapsaného v rejstříku malých plavidel b8b8b8 se žadatel přihlásí pomocí objednávkového systému „Online objednávání na technické prohlídky“ na webových stránkách Státní plavební správy.

V případě plavidla nově zapisovaného do rejstříku malých plavidel se žadatel na termín technické prohlídky v sídle pobočky Praha přihlásí telefonicky, popř. emailem. V případě emailového kontaktu je vhodné uvést i telefonní kontakt pro zpětné zavolání. Pro přihlášení nově zapisovaného plavidla na konkrétní termín prohlídky je nezbytné sdělit druh a typ plavidla, zda půjde o prohlídku na souši nebo na vodě (přístav Praha Holešovice), jméno vlastníka popř. provozovatele a telefonický kontakt osoby, která bude přítomna technické prohlídce.

Na vybraný termín technické prohlídky u plavidla zapsaného v rejstříku malých plavidel /rezervace-tp/ se žadatel přihlásí pomocí objednávkového systému „Online objednávání na technické prohlídky“ na webových stránkách Státní plavební správy.

V případě plavidla nově zapisovaného do rejstříku malých plavidel se žadatel na termín technické prohlídky mimo sídlo pobočky Praha přihlásí telefonicky, popř. emailem. Pro přihlášení nově zapisovaného plavidla na konkrétní termín prohlídky je nezbytné sdělit druh a typ plavidla, vybranou lokalitu a místo, jméno vlastníka popř. provozovatele a telefonický kontakt osoby, která bude přítomna technické prohlídce.

Online objednávání na technické prohlídky.

V rámci jednoho termínu, resp. dne, je stanoven maximální počet technických prohlídek.

V případě prohlídek v sídle pobočky Praha si žadatel evidovaného plavidla čas prohlídky vybírá z nabídky online objednávkového systému. V případě plavidel nově zapisovaných do rejstříku malých plavidel čas prohlídky bude určen při objednání termínu prohlídky.

V případě prohlídek mimo sídlo pobočky Praha, bude orientační čas provedení prohlídky stanoven  technikem a sdělen žadateli o technickou prohlídku SMS zprávou na udané telefonní číslo cca 2 – 3 pracovní dny před termínem vlastní prohlídky.

V zájmu hospodárnosti a efektivity budou technické prohlídky prováděny na místech určených pro shromažďování malých plavidel uvedených v přiloženém seznamu. Mimo tato místa budou prohlídky prováděny jen

  1. na přehradních zdržích Slapy, Orlík a Lipno,
  2. u služebních plavidel složek integrovaného záchranného systému,
  3. na vodních plochách, kde jsou plavidla trvale provozována (plovoucí garáže, lyžařské dráhy apod.),
  4. v případě současné prohlídky nejméně pěti plavidel, pokud tím nebude narušen časový plán technických prohlídek v dané lokalitě,
  5. v dalších odůvodněných případech, např. prohlídky obtížně přepravitelných plavidel a plavidel ve stavbě.

Ze stejných důvodů si Státní plavební správa vyhrazuje právo zrušit naplánovaný termín výjezdu v případě, že bude přihlášeno méně jak 5 plavidel.

Plán výjezdů:

Termín Orientační čas Lokalita
02.03.2023 08:30-10:30 Praha, plavební komora Modřany
02.03.2023 11:00-17:00 Praha pravý břeh Vltavy
07.03.2023 08:30-17.00 Mělník, Neratovice, Brandýs nad Labem
09.03.2023 08:30-17:00 Davle, Štěchovice, Třebenice, Slapy
14.03.2023 08:30-17:00 Nymburk, Poděbrady, Kolín
16.03.2023 08:30-10:30 Praha, plavební komora Modřany
16.03.2023 11:00-17:00 Praha levý břeh Vltavy
21.03.2023 08:30-17:00 Pardubický kraj
23.03.2023 08:30-17:00 Příbramsko
28.03.2023 08:30-17:00 Kralupy nad Vltavou, Nelahozeves
30.03.2023 08:30-14:00 Praha pravý břeh Vltavy
30.03.2023 14:00-17:00 Praha, plavební komora Modřany
04.04.2023 08:30-17:00 Davle, Štěchovice, Třebenice
06.04.2023 09:00-17:00 Benešovsko
13.04.2023 09:00-17:00 Plzeň, VD Hracholusky
18.04.2023 08:30-17:00 Praha levý břeh Vltavy
19.04.2023 09:30-12:00 Týn nad Vltavou
19.04.2023 14:00-18:00 Hluboká nad Vltavou (přístav – služebna SPS)*
20.04.2023 07:30-15:30 Hluboká nad Vltavou (přístav – služebna SPS)*
25.04.2023 08:30-17:00 Pardubický kraj
26.04.2023 11:00-17:00 VD Lipno II
27.04.2023 08:30-16:00 VD Lipno I
02.05.2023 08:30-17:00 Kralupy nad Vltavou, Nelahozeves
03.05.2023 09:00-17:00 VD Slapy I – III
04.05.2023 09:00-17:00 VD Slapy IV. – VI.
04.05.2023 08:30-17:00 Nymburk, Poděbrady, Kolín
09.05.2023 08:30-17:00 Příbramsko
10.05.2023 09:30-17:00 VD Orlík I - II
11.05.2023 08:00-17:00 VD Orlík III – IV
11.05.2023 09:00-17:00 Plzeň, VD Hracholusky
16.05.2023 08:30–10:30 Praha, plavební komora Modřany
16.05.2023 10:30-17:00 Praha pravý břeh Vltavy
17.05.2023 09:30–12:00 Týn nad Vltavou
17.05.2023 14:00-18:00 Hluboká nad Vltavou (přístav – služebna SPS)*
18.05.2023 07:30-15:30 Hluboká nad Vltavou (přístav – služebna SPS)*
23.05.2023 08:30-17:00 Mělník, Neratovice, Brandýs nad Labem
25.05.2023 09:00-17:00 Pardubický kraj
24.05.2023 09:00-17:00 VD Slapy I – III
25.05.2023 10:00-17:00 VD Slapy IV – VI
30.05.2023 08:30-17:00 Davle, Štěchovice, Třebenice
31.05.2023 11:00-17:00 VD Lipno II
01.06.2023 08:00-16:00 VD Lipno I
06.06.2023 09:00-17:00 Nymburk, Poděbrady, Kolín
07.06.2023 09:30-17:00 VD Orlík I - II
08.06.2023 08:00-17:00 VD Orlík III – IV
08.06.2023 09:00-17:00 Plzeň, VD Hracholusky
13.06.2023 08:30-17:00 Praha levý břeh Vltavy
14.06.2023 09:00-17:00 VD Slapy I – III
15.06.2023 09:00-17:00 VD Slapy IV – VI
20.06.2023 08:30-17:00 Davle, Štěchovice, Třebenice
21.06.2023 09:30-17:00 VD Orlík I - II
22.06.2023 08:00-17:00 VD Orlík III – IV
27.06.2023 09:00-17:00 VD Slapy I – III
28.06.2023 09:30-12:00 Týn nad Vltavou
28.06.2023 14:00-18:00 Hluboká nad Vltavou (přístav – služebna SPS)*
29.06.2023 07:30-15:30 Hluboká nad Vltavou (přístav – služebna SPS)*
29.06.2023 10:00-17:00 VD Slapy IV – VI
04.07.2023 09:00-17:00 Pardubický kraj
11.07.2023 14:00-17:00 Praha, plavební komora Modřany
11.07.2023 08:30-14:00 Praha pravý břeh Vltavy
12.07.2023 11:00-17:00 VD Lipno II
13.07.2023 08:00-17:00 VD Lipno I
19.07.2023 09:30-17:00 VD Orlík I – II
20.07.2023 08:00-17:00 VD Orlík III – IV
26.07.2023 09:00-17:00 VD Slapy I – III
27.07.2023 10:00-17:00 VD Slapy IV – VI
01.08.2023 08:30-17:00 Nymburk, Poděbrady, Kolín
02.08.2023 09:30-17:00 VD Orlík I – II
03.08.2023 08:00-17:00 VD Orlík III – IV
09.08.2023 09:00-17:00 VD Slapy I – III
10.08.2023 09:00-17:00 VD Slapy IV – VI
16.08.2023 09:30-17:00 VD Orlík I – II
17.08.2023 08:00-17:00 VD Orlík III – IV
22.08.2023 09:00-17:00 VD Slapy I – III
23.08.2023 11:00-17:00 VD Lipno II
24.08.2023 08:00-16:00 VD Lipno I
24.08.2023 09:00-17:00 VD Slapy IV – VI
28.08.2023 10:00-18:00 Hluboká nad Vltavou (přístav – služebna SPS)*
29.08.2023 08:00-15:30 Hluboká nad Vltavou (přístav – služebna SPS)*
30.08.2023 09:30-17:00 VD Orlík I – II
31.08.2023 08:00-17:00 VD Orlík III – IV
31.08.2023 08:30-17:00 Praha levý břeh Vltavy
05.09.2023 09.00-17:00 Příbramsko
06.09.2023 09:00-17:00 VD Slapy I – III
07.09.2023 09.00-17:00 VD Slapy IV – VI
12.09.2023 09.00-17:00 Plzeň, VD Hracholusky
13.09.2023 09:30-17:00 VD Orlík I – III
14.09.2023 08:30-17:00 Nymburk, Poděbrady, Kolín
19.09.2023 08:30-17:00 Kralupy nad Vltavou, Nelahozeves
21.09.2023 08:30-17:00 Davle, Štěchovice, Třebenice, Slapy
26.09.2023 09:00-17:00 Pardubický kraj
27.09.2023 08:30-17:00 Mělník, Neratovice, Brandýs nad Labem
03.10.2023 08:30-12:00 Praha, plavební komora Modřany
03.10.2023 12:30-17:00 Praha pravý břeh Vltavy
04.10.2023 08:30-17:00 Praha levý břeh Vltavy

* Pokud to provozní podmínky dovolí a po dohodě s technikem na místě, může být technická prohlídka nejméně 5 plavidel, která jsou pro své rozměry a hmotnost obtížně transportovatelná, provedena i na jiném místě v nejbližším okolí Českých Budějovic.

Praha plavební komora Praha – Modřany
plavební komora Modřany
Praha pravý břeh Vltavy
přístavy Praha-Libeň, Praha-Podolí, zátoka Prasečák (KVS Pražský Delfín) atd.
Praha levý břeh Vltavy
přístav Praha- Smíchov, Praha-Chuchle, Praha-Lahovice, Praha-Radotín, atd. pouze oblast Prahy.
Benešovsko
Domašín GPS: 49°42'54.947"N, 14°50'11.862"E
Netvořice – Yacht servis Jelínek GPS: 49°49'5.602"N, 14°31'37.090"E
Želivka – Budeč GPS: 49°39'59.104"N, 15°12'49.921"E
Želivka – Hráz GPS: 49°43'10.681"N, 15°5'13.854"E
Mělník, Neratovice, Brandýs nad Labem
Mělník – ulice Loděnická (u 2 přístavního bazénu), Loděnice GPS 50°22'8.638"N, 14°27'36.891"E
Neratovice – ulice Přístavní (u železničního mostu a Kostomlatských sadů) GPS 50°15'45.331"N, 14°31'34.466"E
Brandýs nad Labem – ulice U Přístavu (vhodné pro větší lodě) a Klub vodních motoristů KOTVA GPS 50°11'28.030"N, 14°40'4.532"E
Čelákovice – areál 1. Čelákovický klub vodních sportů, GPS: 50°10'4.689"N, 14°45'25.662"E
Kralupy nad Vltavou, Nelahozeves
Kralupy nad Vlt. – Ardea (Čechie) GPS: 50°15'14.170"N, 14°18'17.744"E
Kralupy nad Vlt. – Klub vodních sportů (u mostu) GPS: 50°14'38.771"N, 14°19'0.413"E
Kralupy nad Vlt. – ulice U Dýhárny (opravna lodí Paleček), Loděnice GPS 50°14'26.855"N, 14°19'51.124"E
Nelahozeves – Marina Vltava (na vodě)
Staré Ouholice – loděnice Vltava GPS 50°17'14.615"N, 14°19'43.498"E
Davle, Štěchovice, Třebenice, Slapy
Davle – ulice Nábřežní (u Davle Marine)
Štěchovice – ulice Vltavská GPS 49°51'7.250"N, 14°24'26.601"E
Třebenice – pozemky pro zimní stání plavidel GPS 49°49'28.506"N, 14°26'24.443"E
Slapy n/Vlt. – areál prodejce plavidel Jan Vebr GPS 49°49'3.799"N, 14°23'25.383"E
Slapy n/Vlt. – areál – haly za zámkem Slapy GPS 49°48'47.039"N, 14°23'46.133"E
Příbramsko
Příbram – parkoviště u stadionu v ulici Ke Stadionu GPS 49°40'41.037"N, 13°58'39.474"E
Solenice – Zavadilka, dolní voda VD Orlík GPS 49°36'45.760"N, 14°11'21.553"E
Pardubický kraj
Týnec nad Labem – Marina Týnec nad Labem GPS 50°2'13.756"N, 15°21'7.109"E
Pardubice areál firmy Ready Line GPS: 50°3'30.262"N, 15°46'21.084"E
Pardubice – ulice u Povodí Labe (kolmá na ul. Kunětickou), která vede k Lanovému centru a koupališti Cihelna GPS 50°2'47.152"N, 15°46'33.613"E
Nymburk, Poděbrady, Kolín
Nymburk – ulice Nad Elektrárnou (příjezd ulicí U Cukrovaru a přes most přes Mrlinu do ulice Nad Elektrárnou) GPS 50°11'10.581"N, 15°2'55.247"E
Poděbrady – parkoviště u jezera, ulice Bílkova GPS 50°8'17.964"N, 15°6'45.209"E
Kolín – u vjezdu do přístavu Kolín, z ulice Starokolínská za železničním přejezdem směr Starý Kolín GPS 50°1'36.391"N, 15°12'47.300"E
Plzeň, VD Hracholusky
Plzeň – parkoviště areálu Borská přehrada (u Škodalandu) GPS 49°42'55.445"N, 13°21'21.724"E
Parkoviště přehrada Hracholusky GPS 49.7892714N, 13.1686444E,
Přehrada Hracholusky – Areál kempu Keramika u Vodní záchranné služby (na vodě)
Hluboká nad Vltavou
Přístav – Služebna Státní plavební správy GPS 49°2'56.291"N, 14°26'35.219"E
Týn nad Vltavou
Týn nad Vltavou – přístav, vjezd z ulice Písecká vedle zahrádkářské kolonie GPS 49°13'28.995"N, 14°24'42.321"E
Týn nad Vltavou  – přístaviště, pravý břeh, u silničního mostu, GPS 49.2220850N, 14.4201203E

Legenda k vybraným lokalitám na vodních nádržích Lipno, Orlík a Slapy:

Vodní dílo Lipno I (ř. km 330–345)
Lipno n. Vltavou, Frymburk, Lojzovy paseky Hrdoňov, Kovářov
Vodní dílo Lipno II (ř. km 345–360)
Dolní Vltavice, Černá v Pošumaví, Horní Planá, Pernek
Vodní dílo Orlík I (ř. km 145,5–149)
Popelíky, Spálenka, Salaš, Loužek, Lavičky, Klučenická zátoka, Trhovky
Vodní dílo Orlík II (ř. km 149–157)
Luh, Podskalí, Písecká zátoka, Radava, Voltýřovská zátoka, Pukňov, Barrandovská zátoka, Chrást, Velký Vír
Vodní dílo Orlík III (ř. km 157–172)
Orlík, Marina Orlík, Kostelecká zátoka, Ochoz, Peklo, Zbonín, Sobědražská zátoka, Otava, Zvíkov
Vodní dílo Orlík IV (ř. km 172–194)
Kučeř, Hrejkovická zátoka, Červená, Podolsko, Temešvár, Chřešťovice, Olešná, Písecká Smoleč, Albrechtice
Vodní dílo Slapy I (ř. km 92,5–95)
Slapy-hráz, Rovínek, Sv. Ján, Cihelna, Lahoz, Babor
Vodní dílo Slapy II (ř. km 95–100)
Sladovařská zátoka, Modrá loděnice, Měřín, Jablonecká zátoka, Čím, hotel Laguna
Vodní dílo Slapy III (ř. km 100–104)
Nebřich, hotel Hladina, Chlumecká zátoka, Stará Živohošť, U kozla, Nová Živohošť
Vodní dílo Slapy IV (ř. km 104–111)
Mastník, Musík, Kobylníky, Sejce – Častoboř, Čelina
Vodní dílo Slapy V (ř. km 111–119)
Milovice, Oboz, Cholín, Hubenov
Vodní dílo Slapy VI (ř. km 119–134)
Županovice, Zvírotice, Zrůbek, Velká, Hříměždice, Bučily, Kamýk nad Vltavou pod komorou

 

Informace je možno získat, žádat a upřesňovat na adrese SPS, pobočka Praha a na:

telefonu 234 637 440–449
e-mailu pobockapraha@plavebniurad.cz
na internetových stránkách https://www.plavebniurad.cz
mobilní telefon na technika ve dnech provádění technických prohlídek podle plánu výjezdů 606 770 892 nebo 606 770 893

 

Platí do: 31. 12. 2023

(čj.: 456/PH/23)

Ing. Hynek Beneš v. r.

ředitel pobočky

© Státní plavební správa
Zpět