Obrázek

Státní plavební správa

Informace Státní plavební správy č. 5/2023

ze dne 31. 1. 2023

o termínech zkoušek k získání osvědčení Evropské unie o kvalifikaci vůdce a člena posádky plavidla (plné oprávnění), k získání průkazu způsobilosti vůdce a člena posádky plavidla (zúžené oprávnění), k získání zvláštního oprávnění k výkonu funkce vůdce plavidla, k získání oprávnění odborníka na plavidle, k získání oprávnění k obsluze plovoucího stroje (strojmistr) pro rok 2023

platnost ukončena dne 31. 12. 2023

Státní plavební správa tímto vyhlašuje termíny zkoušek pro rok 2023 k získání plných a zúžených oprávnění k výkonu funkce vůdce a člena posádky plavidla na základě novely zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě.

Podání žádostí k jednotlivým zkouškám bude možné až po nabytí účinnosti novely zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, tedy od 1. března 2023. K tomuto datu budou na webových stránkách plavebního úřadu k dispozici veškeré potřebné formuláře. Stávající formuláře nelze k přihlášení na zkoušku použít.

Součástí této informace je vymezení vodních cest, na kterých získaná oprávnění umožňují výkon funkce vůdce a člena posádky plavidla.

Osvědčení Evropské unie o kvalifikaci člena posádky – plné oprávnění (EU)

Plné oprávnění k výkonu funkce člena posádky (včetně vůdce plavidla) umožňuje výkon této funkce na vodních cestách

  • České republiky,
  • jiného členského státu Evropské unie,
  • smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru,
  • státu, který je smluvní stranou Revidované úmluvy pro plavbu na Rýně,
  • státu, jehož osvědčení o kvalifikaci člena posádky plavidla je uznáváno podle předpisu Evropské komise.

Průkaz způsobilosti – zúžené oprávnění (ČR)

Zúžené oprávnění k výkonu funkce člena posádky (včetně vůdce plavidla) umožňuje výkon této funkce pouze na

plavidle provozovaném na vodní cestě České republiky nepropojené s vodními cestami jiného členského státu Evropské unie, tedy na vodních cestách České republiky s výjimkou vodního toku Labe od říčního kilometru 949,1 (Přelouč) po říční kilometr 726,6 (státní hranice se Spolkovou republikou Německo) a vodního toku Vltavy od říčního kilometru 91,5 (Třebenice) po soutok s vodním tokem Labem, včetně výustní částí soutoku Berounky po přístav Radotín,
vojenském plavidle provozovaném na vodní cestě České republiky nebo plavidle provozovaném na této vodní cestě základní složkou integrovaného záchranného systému, obecní policií, plavebním úřadem nebo správcem vodní cesty a
převozní lodi upoutané k vodícímu lanu nebo řetězu provozované na vodní cestě České republiky.

Pořádající pobočky:

Státní plavební správa – pobočka Praha, Jankovcova 4, 170 004 Praha 7
Místo konání – zasedací místnost pobočky Praha

Státní plavební správa – pobočka Děčín, Husitská 1403/8, 405 02 Děčín 6
Místo konání – zkoušková a zasedací místnost pobočky Děčín

Žádost s předepsanými doklady je nutno podat nejpozději 10 pracovních dnů před termínem zkoušky. Lékařský posudek nesmí být starší 3 měsíců v době podání žádosti.

Konkrétní místo konání praktické zkoušky pro získání Osvědčení EU o kvalifikaci vůdce plavidla bude žadatelům upřesněno po uzávěrce žádostí. Absolvování praktické zkoušky není vázáno na úspěšně složenou teoretickou zkoušku.

Termín a místo konání praktické zkoušky pro získání Průkazu způsobilosti vůdce plavidla ČR bude stanoveno individuálně.

Datum zkoušky Zkouška Forma zkoušky Místo
konání
Pořádající pobočka SPS
ST 19.04.2023
8:00 hod
Osvědčení EU o kvalifikaci vůdce plavidla Praktická Praha-Holešovice/
Litoměřice
Praha
ČT 20.04.2023
8:00 hod
Osvědčení EU o kvalifikaci vůdce plavidla Teoretická (písemná, ústní) SPS-pobočka Praha Praha
ČT 20.04.2023
8:00 hod
Osvědčení EU o kvalifikaci člena posádky – lodník EU, kormidelník EU Teoretická
(písemná)
SPS-pobočka Praha Praha
ČT 20.04.2023
8:00 hod
Průkaz způsobilosti – lodník ČR Teoretická
(písemná)
SPS-pobočka Praha Praha
ČT 20.04.2023
8:00 hod
Oprávnění k obsluze plovoucího stroje – strojmistr Teoretická (písemná) SPS-pobočka Praha Praha
PÁ 21.04.2023
8:30 hod
Průkaz způsobilosti – vůdce plavidla ČR Teoretická (písemná, ústní) SPS-pobočka Děčín Děčín
ST 26.04.2023
8:00 hod
Zvláštní oprávnění k výkonu funkce vůdce plavidla k vedení plavidla pomocí radaru Praktická Praha-Holešovice Praha
PÁ 28.04.2023
8:30 hod
Osvědčení EU o kvalifikaci odborníka na přepravu cestujících Praktická SPS-pobočka Děčín Děčín
ST 21.06.2023
8:00 hod
Osvědčení EU o kvalifikaci vůdce plavidla Praktická Praha-Holešovice/
Litoměřice
Praha
ČT 22.06.2023
8:00 hod
Osvědčení EU o kvalifikaci vůdce plavidla Teoretická (písemná, ústní) SPS-pobočka Praha Praha
ČT 22.06.2023
8:00 hod
Osvědčení EU o kvalifikaci člena posádky – lodník EU, kormidelník EU Teoretická
(písemná)
SPS-pobočka Praha Praha
ČT 22.06.2023
8:00 hod
Průkaz způsobilosti – lodník ČR Teoretická
(písemná)
SPS-pobočka Praha Praha
ČT 22.06.2023
8:00 hod
Oprávnění k obsluze plovoucího stroje – strojmistr Teoretická (písemná) SPS-pobočka Praha Praha
PÁ 23.06.2023
8:30 hod
Průkaz způsobilosti – vůdce plavidla ČR Teoretická (písemná, ústní) SPS-pobočka Děčín Děčín
ST 28.06.2023
8:00 hod
Zvláštní oprávnění k výkonu funkce vůdce plavidla k vedení plavidla pomocí radaru Praktická Praha-Holešovice Praha
ČT 29.06.2023
8:30 hod
Osvědčení EU o kvalifikaci odborníka na přepravu cestujících Praktická SPS-pobočka Děčín Děčín
ST 30.08.2023
8:00 hod
Osvědčení EU o kvalifikaci vůdce plavidla Praktická Praha-Holešovice/
Litoměřice
Praha
ČT 31.08.2023
8:00 hod
Osvědčení EU o kvalifikaci vůdce plavidla Teoretická (písemná, ústní) SPS-pobočka Praha Praha
ČT 31.08.2023
8:00 hod
Osvědčení EU o kvalifikaci člena posádky – lodník EU, kormidelník EU Teoretická
(písemná)
SPS-pobočka Praha Praha
ČT 31.08.2023
8:00 hod
Průkaz způsobilosti – lodník ČR Teoretická
(písemná)
SPS-pobočka Praha Praha
ČT 31.08.2023
8:00 hod
Oprávnění k obsluze plovoucího stroje – strojmistr Teoretická (písemná) SPS-pobočka Praha Praha
PÁ 01.09.2023
8:30 hod
Průkaz způsobilosti – vůdce plavidla ČR Teoretická (písemná, ústní) SPS-pobočka Děčín Děčín
ST 06.09.2023
8:00 hod
Zvláštní oprávnění k výkonu funkce vůdce plavidla k vedení plavidla pomocí radaru Praktická Praha-Holešovice Praha
ČT 07.09.2023
8:00 hod
Osvědčení EU o kvalifikaci odborníka na přepravu cestujících Praktická SPS-pobočka Praha Praha
ST 25.10.2023
8:00 hod
Osvědčení EU o kvalifikaci vůdce plavidla Praktická Praha-Holešovice/
Litoměřice
Děčín
ČT 26.10.2023
8:30 hod
Osvědčení EU o kvalifikaci vůdce plavidla Teoretická (písemná, ústní) SPS-pobočka Děčín Děčín
ČT 26.10.2023
10:00 hod
Osvědčení EU o kvalifikaci člena posádky – lodník EU, kormidelník EU Teoretická
(písemná)
SPS-pobočka Děčín Děčín
ČT 26.10.2023
10:00 hod
Průkaz způsobilosti – lodník ČR Teoretická
(písemná)
SPS-pobočka Děčín Děčín
ČT 26.10.2023
10:00 hod
Oprávnění k obsluze plovoucího stroje – strojmistr Teoretická (písemná) SPS-pobočka Děčín Děčín
PÁ 27.10.2023
8:30 hod
Průkaz způsobilosti – vůdce plavidla ČR Teoretická (písemná, ústní) SPS-pobočka Děčín Děčín
ST 01.11.2023
8:00 hod
Zvláštní oprávnění k výkonu funkce vůdce plavidla k vedení plavidla pomocí radaru Praktická Praha-Holešovice Praha
ČT 02.11.2023
8:00 hod
Osvědčení EU o kvalifikaci odborníka na přepravu cestujících Praktická SPS-pobočka Praha Praha
 

Pořádající pobočka:

Státní plavební správa – pobočka Přerov, Bohuslava Němce 640, 750 02 Přerov
Místo konání – zasedací místnost pobočky Přerov

Žádost s předepsanými doklady je nutno podat nejpozději 10 pracovních dnů před termínem zkoušky. Lékařský posudek nesmí být starší 3 měsíců v době podání žádosti.

Termín a místo konání praktické zkoušky pro získání Průkazu způsobilosti vůdce plavidla ČR bude stanoveno individuálně.

Datum zkoušky Zkouška Forma zkoušky Místo
konání
Pořádající pobočka
ÚT
16.05.2023
9:00 hod
Osvědčení EU o kvalifikaci člena posádky – lodník EU, kormidelník EU Teoretická
(písemná)
SPS-pobočka Přerov Přerov
ÚT
16.05.2023
9:00 hod
Průkaz způsobilosti – lodník ČR Teoretická (písemná) SPS-pobočka Přerov Přerov
ÚT
16.05.2023
9:00 hod
Oprávnění k obsluze plovoucího stroje – strojmistr Teoretická (písemná) SPS-pobočka Přerov Přerov
ČT 25.05.2023
8:00 hod
Průkaz způsobilosti – vůdce plavidla ČR Teoretická (písemná, ústní) SPS-pobočka Přerov Přerov
ČT
05.10.2023
13:00 hod
Osvědčení EU o kvalifikaci člena posádky – lodník EU, kormidelník EU Teoretická
(písemná)
SPS-pobočka Přerov Přerov
ČT
05.10.2023
13:00 hod
Průkaz způsobilosti – lodník ČR Teoretická (písemná) SPS-pobočka Přerov Přerov
ČT
05.10.2023
13:00 hod
Oprávnění k obsluze plovoucího stroje – strojmistr Teoretická (písemná) SPS-pobočka Přerov Přerov
ÚT
31.10.2023
8:00 hod
Průkaz způsobilosti – vůdce plavidla ČR Teoretická (písemná, ústní) SPS-pobočka Přerov Přerov

 

Platí do: 31. 12. 2023

(č. j. 162/Ř/23)

Mgr. Klára Němcová v. r.

vedoucí služebního úřadu
– ředitelka
Státní plavební správy

© Státní plavební správa
Zpět