Obrázek

Státní plavební správa

Informace Státní plavební správy č. 24/2023

ze dne 12. 9. 2023

o vydávání automatických zpráv vůdcům plavidel systémem říčních informačních služeb

Státní plavební správa v rámci informací poskytovaných systémem říčních informačních služeb spustila automatické vydávání a publikování zpráv vůdcům plavidel (dále jen NTS) pro oblast:

Automatické NTS jsou generovány z aktuálních vodních stavů a z předpovědí vodních stavů na řídicích vodočtech, z meteostanic a výstražných informací pro územní oblast výše uvedených vodních cest. Zdrojem informací jsou data předávaná Českým hydrometeorologickým ústavem a státními podniky Povodí Labe a Povodí Vltavy do systému říčních informačních služeb.

Jsou vydávány následující automatické NTS:

  1. o omezení rozměrů plavidel vycházejícím z informací uvedených v přílohách č. 1, 2 a 3 vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu,
  2. varující před vysokým vodním stavem, který může mít vliv na bezpečnost plavby i stání plavidla,
  3. informující o zastavení plavby z důvodu dosažení vodního stavu, za kterého je ohrožena bezpečnost plavby – vodní stavy ohrožující bezpečnost plavby jsou uvedeny v § 5 vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu,
  4. varující před meteorologickými jevy nebezpečnými pro plavbu, obsaženými ve výstrahách Českého hydrometeorologického ústavu,
  5. varující před silným větrem zjištěným na některých plavebních komorách, který může mít vliv na bezpečnost plavby i stání plavidla.

Zprávy NTS jsou publikovány v českém jazyce na evropském portálu EuRIS (www.eurisportal.eu/) v části „Aktuální > Zprávy vůdcům plavidel“ ve formě zobrazení nad mapou nebo ve formě tabulky s možností filtrace nebo na národním portále LAVDIS (www.lavdis.cz).

Automatické vydávání NTS bylo zavedeno ve spolupráci s Ministerstvem dopravy a Ředitelstvím vodních cest ČR v rámci projektu RIS COMEX financovaného Nástrojem propojení Evropy.

 

Touto informací se ruší:

Platí do odvolání.

(č. j. 1113/Ř/23)

Mgr. Klára Němcová v. r.

vedoucí služebního úřadu – ředitelka
Státní plavební správy

© Státní plavební správa
Zpět