Obrázek

Státní plavební správa

Informace Státní plavební správy č. 25/2023

ze dne 18. 9. 2023

o omezení plavebního provozu přes VD Kořensko a v úseku Podolsko – Kořensko na nádrži VD Orlík

platnost ukončena dne 7. 2. 2024

Státní plavební správa upozorňuje, že vzhledem k hydrologické situaci dochází ke snižování hladiny na nádrži VD Orlík, proto dojde dne 21. 9. 2023 k poklesu hladiny pod kótu 345,60 m n. m. Bpv. V souladu s opatřením obecné povahy č. 42/2023, vydaným Státní plavební správou pod čj. 3506/PH/23, bude dne 20. 9. 2023 v 19 hodin zastaveno proplavování plavební komorou Kořensko. V úseku ř. km 200,40 (Kořensko) až ř. km 182,66 (Podolsko) nebudou od 21. 9. 2023 garantovány ponory plavidel 1,3 m a v průběhu dne 21. 9. 2023 budou z vodní cesty v uvedeném úseku odstraněny plovoucí signální znaky.

Platí: do odvolání

(čj. 7874/PH/23)

v z. Ing. Josef Leffler v. r.

ředitel pobočky

© Státní plavební správa
Zpět