Obrázek

Státní plavební správa

Informace Státní plavební správy č. 26/2023

ze dne 19. 9. 2023

o poklesu hladiny na nádrži VD Hracholusky a aktuálním garantování parametrů plavební dráhy

Státní plavební správa upozorňuje na následující provozní omezení:

Na základě oznámení správce toku Povodí Vltavy, státní podnik, došlo k poklesu hladiny vody na nádrži VD Hracholusky pod kótu 351,10 m n. m.

V souladu s Informací Státní plavební správy č. 15/2015 ze dne 19.05.2015 lze při současných podmínkách garantovat parametry plavební dráhy (plavební hloubku) 120 cm již pouze v úseku ř. km 22,84 až ř. km 32,00.

Touto Informací se ruší Informace č. 17/2023 ze dne 04.07.2023.

Platí do: odvolání

(čj.: 7908/PH/23)

v z. Ing. Josef Leffler v. r.

ředitel pobočky

© Státní plavební správa
Zpět