Obrázek

Státní plavební správa

Informace Státní plavební správy č. 29/2023

ze dne 9. 11. 2023

o řádných termínech zkoušek k získání osvědčení Evropské unie o kvalifikaci vůdce a člena posádky plavidla (plné oprávnění), k získání průkazu způsobilosti vůdce a člena posádky plavidla (zúžené oprávnění), k získání zvláštního oprávnění k výkonu funkce vůdce plavidla plujícího pomocí radaru, k získání oprávnění odborníka na přepravu cestujících, k získání oprávnění k obsluze plovoucího stroje (strojmistr) pro rok 2024

Státní plavební správa tímto vyhlašuje řádné termíny zkoušek pro rok 2024 k získání plných a zúžených oprávnění k výkonu funkce vůdce a člena posádky plavidla na základě novely zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě.
Součástí této informace je vymezení vodních cest, na kterých získaná oprávnění umožňují výkon funkce vůdce a člena posádky plavidla.

Osvědčení Evropské unie o kvalifikaci člena posádky – plné oprávnění (EU)

Plné oprávnění k výkonu funkce člena posádky (včetně vůdce plavidla) umožňuje výkon této funkce na vodních cestách

 

Průkaz způsobilosti – zúžené oprávnění (ČR)

Zúžené oprávnění k výkonu funkce člena posádky (včetně vůdce plavidla) umožňuje výkon této funkce pouze na

  1. plavidle provozovaném na vodní cestě České republiky nepropojené s vodními cestami jiného členského státu Evropské unie, tedy na vodních cestách České republiky s výjimkou vodního toku Labe od říčního kilometru 949,1 (Přelouč) po říční kilometr 726,6 (státní hranice se Spolkovou republikou Německo) a vodního toku Vltavy od říčního kilometru 91,5 (Třebenice) po soutok s vodním tokem Labem, včetně výustní částí soutoku Berounky po přístav Radotín,
  2. vojenském plavidle provozovaném na vodní cestě České republiky nebo plavidle provozovaném na této vodní cestě základní složkou integrovaného záchranného systému, obecní policií, plavebním úřadem nebo správcem vodní cesty a
  3. převozní lodi upoutané k vodícímu lanu nebo řetězu provozované na vodní cestě České republiky.

Pořádající pobočky:

Státní plavební správa – pobočka Praha, Jankovcova 4, 170 004 Praha 7
Místo konání – zasedací místnost pobočky Praha

Státní plavební správa – pobočka Děčín, Husitská 1403/8, 405 02 Děčín 6
Místo konání – zkoušková a zasedací místnost pobočky Děčín

Žádost s předepsanými doklady je nutno podat nejpozději 10 pracovních dnů před termínem zkoušky. Lékařský posudek nesmí být starší 3 měsíců v době podání žádosti.

Možnost absolvování praktické zkoušky pro získání Osvědčení EU o kvalifikaci vůdce plavidla není vázáno na úspěšně složenou teoretickou zkoušku.

Termín a místo konání praktické zkoušky pro získání Průkazu způsobilosti vůdce plavidla ČR bude stanoveno individuálně.

Datum a čas zkoušky Zkouška Forma zkoušky Místo
konání
Pořádající pobočka SPS
ST 24.01.2024
8:00 hod
Osvědčení EU o kvalifikaci vůdce plavidla Praktická Praha-Na Františku Praha
ČT 25.01.2024
8:00 hod
Osvědčení EU o kvalifikaci vůdce plavidla Teoretická (testová, ústní) SPS-pobočka Praha Praha
ČT 25.01.2024
8:00 hod
Osvědčení EU o kvalifikaci člena posádky – lodník EU, kormidelník EU Teoretická
(testová)
SPS-pobočka Praha Praha
ČT 25.01.2024
8:00 hod
Průkaz způsobilosti – lodník ČR Teoretická
(testová)
SPS-pobočka Praha Praha
ČT 25.01.2024
8:00 hod
Oprávnění k obsluze plovoucího stroje – strojmistr Teoretická (testová) SPS-pobočka Praha Praha
ST 21.02.2024
8:00 hod
Osvědčení EU o kvalifikaci vůdce plavidla Praktická Praha-Na Františku Děčín
ČT 22.02.2024
8:30 hod
Osvědčení EU o kvalifikaci vůdce plavidla Teoretická (testová, ústní) SPS-pobočka Děčín Děčín
ČT 22.02.2024
10:00 hod
Osvědčení EU o kvalifikaci člena posádky – lodník EU, kormidelník EU Teoretická
(testová)
SPS-pobočka Děčín Děčín
ČT 22.02.2024
10:00 hod
Průkaz způsobilosti – lodník ČR Teoretická
(testová)
SPS-pobočka Děčín Děčín
ČT 22.02.2024
10:00 hod
Oprávnění k obsluze plovoucího stroje – strojmistr Teoretická (testová) SPS-pobočka Děčín Děčín
ST 17.04.2024
8:00 hod
Osvědčení EU o kvalifikaci vůdce plavidla Praktická Praha-Na Františku Praha
ČT 18.04.2024
8:00 hod
Osvědčení EU o kvalifikaci vůdce plavidla Teoretická (testová, ústní) SPS-pobočka Praha Praha
ČT 18.04.2024
8:00 hod
Osvědčení EU o kvalifikaci člena posádky – lodník EU, kormidelník EU Teoretická
(testová)
SPS-pobočka Praha Praha
ČT 18.04.2024
8:00 hod
Průkaz způsobilosti – lodník ČR Teoretická
(testová)
SPS-pobočka Praha Praha
ČT 18.04.2024
8:00 hod
Oprávnění k obsluze plovoucího stroje – strojmistr Teoretická (testová) SPS-pobočka Praha Praha
PÁ 19.04.2024
8:30 hod
Průkaz způsobilosti – vůdce plavidla ČR Teoretická (testová, ústní) SPS-pobočka Praha Praha
ST 24.04.2024
8:00 hod
Zvláštní oprávnění k výkonu funkce vůdce plavidla k vedení plavidla pomocí radaru Praktická Praha-Holešovice Praha
ČT 25.04.2024
8:00 hod
Odborník na přepravu cestujících Praktická SPS-pobočka Praha Praha
ST
22.05.2024
8:00
Zvláštní oprávnění k výkonu funkce vůdce plavidla k vedení plavidla pomocí radaru Praktická Děčín-Rozbělesy Děčín
ST 19.06.2024
8:00 hod
Osvědčení EU o kvalifikaci vůdce plavidla Praktická Praha-Na Františku Děčín
ČT 20.06.2024
8:30 hod
Osvědčení EU o kvalifikaci vůdce plavidla Teoretická (testová, ústní) SPS-pobočka Děčín Děčín
ČT 20.06.2024
10:00 hod
Osvědčení EU o kvalifikaci člena posádky – lodník EU, kormidelník EU Teoretická
(testová)
SPS-pobočka Děčín Děčín
ČT 20.06.2024
10:00 hod
Průkaz způsobilosti – lodník ČR Teoretická
(testová)
SPS-pobočka Děčín Děčín
ČT 20.06.2024
10:00 hod
Oprávnění k obsluze plovoucího stroje – strojmistr Teoretická (testová) SPS-pobočka Děčín Děčín
PÁ 21.06.2024
8:30 hod
Průkaz způsobilosti – vůdce plavidla ČR Teoretická (testová, ústní) SPS-pobočka Děčín Děčín
ST 26.06.2024
8:00 hod
Zvláštní oprávnění k výkonu funkce vůdce plavidla k vedení plavidla pomocí radaru Praktická Praha-Holešovice Praha
ČT 27.06.2024
8:00 hod
Odborník na přepravu cestujících Praktická SPS-pobočka Praha Praha
ST 18.09.2024
8:00 hod
Osvědčení EU o kvalifikaci vůdce plavidla Praktická Praha-Na Františku Děčín
ČT 19.09.2024
8:30 hod
Osvědčení EU o kvalifikaci vůdce plavidla Teoretická (testová, ústní) SPS-pobočka Děčín Děčín
ČT 19.09.2024
10:00 hod
Osvědčení EU o kvalifikaci člena posádky – lodník EU, kormidelník EU Teoretická
(testová)
SPS-pobočka Děčín Děčín
ČT 19.09.2024
10:00 hod
Průkaz způsobilosti – lodník ČR Teoretická
(testová)
SPS-pobočka Děčín Děčín
ČT 19.09.2024
10:00 hod
Oprávnění k obsluze plovoucího stroje – strojmistr Teoretická (testová) SPS-pobočka Děčín Děčín
PÁ 20.09.2024
8:30 hod
Průkaz způsobilosti – vůdce plavidla ČR Teoretická (testová, ústní) SPS-pobočka Děčín Děčín
ST 25.09.2024
8:00 hod
Zvláštní oprávnění k výkonu funkce vůdce plavidla k vedení plavidla pomocí radaru Praktická Děčín-Rozbělesy Děčín
ČT 26.09.2024
8:30 hod
Odborník na přepravu cestujících Praktická SPS-pobočka Děčín Děčín
ST 16.10.2024
8:00 hod
Osvědčení EU o kvalifikaci vůdce plavidla Praktická Praha-Na Františku Praha
ČT 17.10.2024
8:00 hod
Osvědčení EU o kvalifikaci vůdce plavidla Teoretická (testová, ústní) SPS-pobočka Praha Praha
ČT 17.10.2024
8:00 hod
Osvědčení EU o kvalifikaci člena posádky – lodník EU, kormidelník EU Teoretická
(testová)
SPS-pobočka Praha Praha
ČT 17.10.2024
8:00 hod
Průkaz způsobilosti – lodník ČR Teoretická
(testová)
SPS-pobočka Praha Praha
ČT 17.10.2024
8:00 hod
Oprávnění k obsluze plovoucího stroje – strojmistr Teoretická (testová) SPS-pobočka Praha Praha
PÁ 18.10.2024
8:00 hod
Průkaz způsobilosti – vůdce plavidla ČR Teoretická (testová, ústní) SPS-pobočka Praha Praha
ST 23.10.2024
8:00 hod
Zvláštní oprávnění k výkonu funkce vůdce plavidla k vedení plavidla pomocí radaru Praktická Praha-Holešovice Praha
ST 13.11.2024
8:00 hod
Osvědčení EU o kvalifikaci vůdce plavidla Praktická Praha-Na Františku Děčín
ČT 14.11.2024
8:30 hod
Osvědčení EU o kvalifikaci vůdce plavidla Teoretická (testová, ústní) SPS-pobočka Děčín Děčín
ČT 14.11.2024
10:00 hod
Osvědčení EU o kvalifikaci člena posádky – lodník EU, kormidelník EU Teoretická
(testová)
SPS-pobočka Děčín Děčín
ČT 14.11.2024
10:00 hod
Průkaz způsobilosti – lodník ČR Teoretická
(testová)
SPS-pobočka Děčín Děčín
ČT 14.11.2024
10:00 hod
Oprávnění k obsluze plovoucího stroje – strojmistr Teoretická (testová) SPS-pobočka Děčín Děčín
ST 20.11.2024
8:00 hod
Zvláštní oprávnění k výkonu funkce vůdce plavidla k vedení plavidla pomocí radaru Praktická Děčín-Rozbělesy Děčín
ČT 21.11.2024
8:30 hod
Odborník na přepravu cestujících Praktická SPS-pobočka Děčín Děčín
 

Pořádající pobočka:

Státní plavební správa – pobočka Přerov, Bohuslava Němce 640, 750 02 Přerov
Místo konání – zasedací místnost pobočky Přerov

Žádost s předepsanými doklady je nutno podat nejpozději 10 pracovních dnů před termínem zkoušky. Lékařský posudek nesmí být starší 3 měsíců v době podání žádosti.

Termín a místo konání praktické zkoušky pro získání Průkazu způsobilosti vůdce plavidla ČR bude stanoveno individuálně.

Datum zkoušky Zkouška Forma zkoušky Místo
konání
Pořádající pobočka
ÚT
05.03.2024
8:00 hod
Osvědčení EU o kvalifikaci člena posádky – lodník EU, kormidelník EU Teoretická
(testová)
SPS-pobočka Přerov Přerov
ÚT
05.03.2024
8:00 hod
Průkaz způsobilosti – lodník ČR Teoretická (testová) SPS-pobočka Přerov Přerov
ÚT
05.03.2024
8:00 hod
Oprávnění k obsluze plovoucího stroje – strojmistr Teoretická (testová) SPS-pobočka Přerov Přerov
ÚT 05.03.2024
8:00 hod
Průkaz způsobilosti – vůdce plavidla ČR Teoretická (testová, ústní) SPS-pobočka Přerov Přerov
ÚT
01.10.2024
8:00 hod
Osvědčení EU o kvalifikaci člena posádky – lodník EU, kormidelník EU Teoretická
(testová)
SPS-pobočka Přerov Přerov
ÚT
01.10.2024
8:00 hod
Průkaz způsobilosti – lodník ČR Teoretická (testová) SPS-pobočka Přerov Přerov
ÚT
01.10.2024
8:00 hod
Oprávnění k obsluze plovoucího stroje – strojmistr Teoretická (testová) SPS-pobočka Přerov Přerov
ÚT
01.10.2024
8:00 hod
Průkaz způsobilosti – vůdce plavidla ČR Teoretická (testová, ústní) SPS-pobočka Přerov Přerov

 

Platí do: 31. 12. 2024

(č. j. 1385/Ř/23)

Mgr. Klára Němcová v. r.

vedoucí služebního úřadu
– ředitelka
Státní plavební správy

© Státní plavební správa
Zpět