Obrázek

Státní plavební správa

Informace Státní plavební správy č. 30/2023

ze dne 9. 11. 2023

o řádných termínech zkoušek pro získání osvědčení o zvláštních znalostech ADN a osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí pro rok 2024

Žádost o vydání osvědčení o zvláštních znalostech ADN a osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí je nutno podat s předepsanými doklady nejpozději 10 pracovních dnů před termínem zkoušky. Žádost lze podat na kteroukoliv pobočku Státní plavební správy.

Uchazeči se sami hlásí u vybrané školicí organizace na požadovaný termín školení. Bližší informace a termíny školení získáte na www.dgsa.czwww.beranovahana.cz. V rámci termínů školení lze u vybrané školicí organizace absolvovat také školení na obnovu již vydaných platných průkazů, a to v období jednoho roku před ukončením jejich platnosti.

Pořádající pobočka:

Státní plavební správa – pobočka Praha

Zkoušky pro získání osvědčení o zvláštních znalostech ADN

Místo konání: Státní plavební správa – pobočka Praha, Jankovcova 4, Praha 7

Začátek zkoušky: v 8:00 hod

Zkoušky ze základního školení
(pro přepravu suchých nákladů; pro přepravu tankovými plavidly typu N; kombinované pro přepravu suchých nákladů a přepravu tankovými plavidly typu N)

Termíny:

02. 02. 2024
01. 03. 2024
31. 05. 2024
06. 09. 2024
01. 11. 2024

 

Zkoušky ze specializovaných (nástavbových) školení pro plyny a chemikálie
(tanková plavidla typu G a typu C)

Termíny:

02. 02. 2024
31. 05. 2024
01. 11. 2024

Zkoušky pro získání osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí

Místo konání: Státní plavební správa – pobočka Praha, Jankovcova 4, Praha 7

Začátek zkoušky: v 8:00 hod

Termín:

25. 10. 2024

Státní plavební správa – pobočka Děčín

Zkoušky pro získání osvědčení o zvláštních znalostech ADN

Místo konání: Státní plavební správa – pobočka Děčín, Husitská 1403/8, Děčín VI

Zkoušky ze základního školení
(pro přepravu suchých nákladů; pro přepravu tankovými plavidly typu N; kombinované pro přepravu suchých nákladů a přepravu tankovými plavidly typu N)

Začátek zkoušky: v 8:30 hod

Termíny:

19. 01. 2024
16. 02. 2024
15. 03. 2024
12. 04. 2024
17. 05. 2024
14. 06. 2024
13. 09. 2024
11. 10. 2024
08. 11. 2024
06. 12. 2024

 

Zkoušky ze specializovaných (nástavbových) školení pro plyny a chemikálie
(tanková plavidla typu G a typu C)

Začátek zkoušky: v 8:00 hod

Termíny:

16. 02. 2024
17. 05. 2024
13. 09. 2024
08. 11. 2024

Zkoušky pro získání osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí

Místo konání: Státní plavební správa – pobočka Děčín, Husitská 1403/8, Děčín VI

Začátek zkoušky: v 8:30 hod

Termín:

22. 03. 2024

 

Platí do: 31. 12. 2024

(č. j. 1386/Ř/23)

Mgr. Klára Němcová v. r.

vedoucí služebního úřadu
– ředitelka
Státní plavební správy

© Státní plavební správa
Zpět