Obrázek

Státní plavební správa

Informace Státní plavební správy č. 31/2023

ze dne 9. 11. 2023

o řádných termínech zkoušek pro získání osvědčení o odborné způsobilosti k provozování vodní dopravy pro cizí potřeby a zkoušek inspektorů určených technických zařízení (UTZ) na plavidlech pro rok 2024

Žádost o vydání osvědčení o odborné způsobilosti k provozování vodní dopravy pro cizí potřeby a průkazu inspektora UTZ na plavidlech je nutno podat s předepsanými doklady nejpozději 10 pracovních dnů před termínem zkoušky. Žádost lze podat na kteroukoliv pobočku Státní plavební správy.

Pořádající pobočka:

Státní plavební správa – pobočka Praha

Zkoušky pro získání osvědčení odborné způsobilosti k provozování vodní dopravy pro cizí potřeby

Místo konání: Státní plavební správa – pobočka Praha, Jankovcova 4, Praha 7

Zahájení zkoušky: 8:00 hod

Termíny:

25. 01. 2024
18. 04. 2024
17. 10. 2024

Zkoušky způsobilosti inspektorů určených technických zařízení (UTZ)

Místo konání: Státní plavební správa – pobočka Praha, Jankovcova 4, Praha 7

Zahájení zkoušky: 8:00 hod

Termíny:

16. 02. 2024
12. 04. 2024
06. 09. 2024
29. 11. 2024

 

Státní plavební správa – pobočka Děčín

Zkoušky pro získání osvědčení odborné způsobilosti k provozování vodní dopravy pro cizí potřeby

Místo konání: Státní plavební správa – pobočka Děčín, Husitská 1403/8, Děčín VI

Zahájení zkoušky: 10:00 hod

Termíny:

05. 06. 2024
02. 10. 2024

Státní plavební správa – pobočka Přerov

Zkoušky pro získání osvědčení odborné způsobilosti k provozování vodní dopravy pro cizí potřeby

Místo konání: Státní plavební správa – pobočka Přerov, Bohuslava Němce 640, Přerov

Zahájení zkoušky: 8:00 hod

Termíny:

05. 03. 2024 – 8:00 hodin
01. 10. 2024 – 13:00 hodin

 

Platí do: 31. 12. 2024

(č. j. 1387/Ř/23)

Mgr. Klára Němcová v. r.

vedoucí služebního úřadu
– ředitelka
Státní plavební správy

© Státní plavební správa
Zpět