Obrázek

Státní plavební správa

Informace Státní plavební správy č. 32/2023

ze dne 9. 11. 2023

o termínech zkoušek pro získání odborné způsobilosti k provádění zkoušky z praktických dovedností potřebných k vedení malého nebo rekreačního plavidla pro rok 2024

Žádost s předepsanými náležitostmi, včetně úhrady správního poplatku ve výši 2.000 Kč, požaduje-li žadatel zároveň vydání pověření k provádění zkoušky z praktických dovedností potřebných k vedení malého nebo rekreačního plavidla, je třeba podat na podatelnu ředitelství Státní plavební správy (sídlí v budově pobočky Praha) osobně nebo poštou, nejpozději 10 pracovních dnů před termínem zkoušky

Kategorie M

Zahájení zkoušky v 8:00 hod.

14. 05. 2024 řádný termín

24. 09. 2024 opravný termín (pro neúspěšné žadatele z 14.05.2024)

Místo konání zkoušky:

Prostor v okolí Modřanského jezu v Praze 4 – Modřanech, přístup nejlépe ulicí K jezu.

Bližší informace a mapa na
https://plavebniurad.cz/dok-os/povereni-k-overovani-praktickych-dovednosti.

Kategorie S

Zahájení zkoušky v 9:30 hod.

28. 05. 2024 řádný termín

10. 09. 2024 opravný termín (pro neúspěšné žadatele z 28. 5. 2024)

Místo konání zkoušky:

Marina Orlík, Chrást, Kovářov, okres Písek.

Přístup je popsán na https://www.marinaorlik.cz/.

 

Platí do: 31. 12. 2024

(č. j. 1388/Ř/23)

Mgr. Klára Němcová v. r.

vedoucí služebního úřadu
– ředitelka
Státní plavební správy

© Státní plavební správa
Zpět