Obrázek

Státní plavební správa

Informace Státní plavební správy č. 33/2023

ze dne 9. 11. 2023

o termínech zkoušek k získání zvláštního oprávnění k plavbě na německých vnitrozemských úsecích vodních cest se zvláštními riziky – Dunaj, Labe, Vezera pro rok 2024

Na základě dohody uzavřené mezi Spolkovou republikou Německo a Českou republikou vyhlašuje Státní plavební správa termíny zkoušek pro získání zvláštního oprávnění k plavbě na německých vnitrozemských úsecích vodních cest se zvláštními riziky – Dunaj, Labe, Vezera.

K úsekové zkoušce může být připuštěn pouze držitel Osvědčení Evropské unie o kvalifikaci vůdce plavidla vydaného příslušným úřadem v České republice nebo ve Spolkové republice Německo. Držitelé Osvědčení Evropské unie o kvalifikaci vůdce plavidla vydaného v jiném státě nemohou tuto zkoušku v České republice absolvovat.
Žádost po splnění všech podmínek je nutné podat nejpozději 15 pracovních dnů před termínem zkoušky.

Pořádající pobočka:

Státní plavební správa – pobočka Děčín, Husitská 1403/8, 405 02 Děčín 6

Místo konání – zasedací místnost pobočky Děčín

Zahájení zkoušky: 8:30 hod

Termíny zkoušek

13. 03. 2024
12. 06. 2024
11. 09. 2024
11. 12. 2024

 

Platí do: 31. 12. 2024

(č. j. 1389/Ř/23)

Mgr. Klára Němcová v. r.

vedoucí služebního úřadu
– ředitelka
Státní plavební správy

© Státní plavební správa
Zpět