Obrázek

Státní plavební správa

Informace Státní plavební správy č. 4/2024

ze dne 12. 2. 2024

o dočasném umístění plavebního značení na vodní cestě Vltava v Praze, v úseku ř. km 48,70 až ř. km 49,00

Státní plavební správa upozorňuje všechny uživatele vodní cesty Vltava v Praze, že v úseku ř. km 48,70 až ř. km 49,00 je v termínu od 21.02.2024 do 21.03.2024 v souvislosti s připravovanou rekonstrukcí Libeňského mostu umístěno plavební značení, které vymezuje budoucí polohu pilířů lávky pro pěší, současně je upraveno plavební značení na Libeňském mostě a to tak, že druhé pole od levého břehu je označeno jako obousměrné.

Touto informací se ruší informace Státní plavební správy č. 3/2024 ze dne 23.01.2024.

Platí do: 22.03.2024

(č. j. 722/PH/24)

Ing. Hynek Beneš v. r.

ředitel pobočky

© Státní plavební správa
Zpět