Obrázek

Státní plavební správa

Informace Státní plavební správy č. 7/2024

ze dne 6. 5. 2024

o změně plavebního značení v regulovaném úseku na vodní cesty Labe

Státní plavební správa, pobočka Děčín, a Povodí Labe, státní podnik, jako správce vodní cesty, v souladu s § 5 odst. 5 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, a s § 68 vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu, upravují plavební provoz na vodní cestě Labe, v úsecích s přívozy neplujícími volně (kyvadlovými) ve Velkém Březně a Dolním Žlebu, doplněním stávajících signálních znaků o příkazy plout ke straně plavební dráhy a o informaci o nosném lanu přívozu.

Úprava plavebního provozu je realizována následující kombinací signálních znaků pro plavidla připlouvající do výše uvedených úseků signálním znakem B.2 „Příkaz plout ke straně plavební dráhy, která je po levém/pravém boku““ a s ním umístěným signálním znakem C.4 „Omezení v plavbě, s nimiž je nutno se seznámit: “INFORMUJTE SE““ s textem „POZOR LANO PŘÍVOZU“:

 

Obrázek: B.2a – Příkaz plout ke straně plavební dráhy, která je po levém boku   Obrázek: B.2b – Příkaz plout ke straně plavební dráhy, která je po pravém boku

Obrázek: Znak C.4 – Pozor lano přívozu

 

Uvedené signální znaky jsou osazeny ve Velkém Březně na pravém břehu Labe v ř. km 757,6 a 756,85, a v Dolní Žlebu na pravém břehu Labe v ř. km 732,43 a na levém břehu Labe v ř. km 731,66.

Ukončení úpravy plavebního provozu je vyznačeno signálním znakem E.11 „Konec omezení“, s viditelností pro vůdce plavidel, která vyplouvají z výše uvedených úseků.

Důvodem vzniku dopravního opatření je zajištění bezpečnosti plavebního provozu a ochrana přepravovaných osob a majetku.

 

Respektování provedeného a vyznačeného opatření, ale i všech dalších povinností účastníků plavebního provozu bude přímo na vodní cestě vymáhat vedle Státní plavební správy také Policie České republiky.

Platí do: odvolání

(čj. 1170/DC/24)

Ing. Klein Martin v. r.

ředitel pobočky

© Státní plavební správa
Zpět