Obrázek

Státní plavební správa

Informace Státní plavební správy č. 8/2024

ze dne 7. 5. 2024

o umístění plavebního značení na vodní cestě Vltava v Praze, ř. km 46,96 (most Barikádníků)

Státní plavební správa upozorňuje všechny uživatele vodní cesty Vltavy v Praze, že v ř. km 46,96 – most Barikádníků – bude v rámci prací na mostě docházet ke změně plavebního značení. Podle postupu prací bude střídavě ve druhém nebo třetím poli mostu Barikádníků zavedena úpravou plavebního značení obousměrná plavba s tím, že plavba ostatními poli bude zastavena. Z těchto důvodů je třeba sledovat a respektovat aktuální plavební značení.

V případě potřeby podle vývoje stavebních prací bude znění této Informace aktualizováno.

Platí do: 31.10.2024

(č. j. 3231/PH/24)

Ing. Hynek Beneš v. r.

ředitel pobočky

© Státní plavební správa
Zpět