Obrázek

Státní plavební správa

Informace Státní plavební správy č. 11/2024

ze dne 7. 6. 2024

o poruše zdvihu železničního mostu v Lužci nad Vltavou, na vodní cestě Vltava, plavební kanál Vraňany – Hořín, k. km 6,53

zrušeno dne 14. 6. 2024
Informací Státní plavební správy č. 13/2024

Státní plavební správa upozorňuje všechny uživatele vodní cesty Vltavy, že u železničního mostu v Lužci nad Vltavou je zdvihací zařízení mimo provoz. Podjezdná výška mostu je 4,5 m. Předpokládaný termín obnovení provozu zdvihacího zařízení je 18.06.2024 v 7:00 hodin.

Platí do: 19.06.2024

(č. j. 4276/PH/24)

Ing. Hynek Beneš v. r.

ředitel pobočky

© Státní plavební správa
Zpět