Obrázek

Státní plavební správa

Informace Státní plavební správy č. 12/2024

ze dne 7. 6. 2024

Dotazník o využívání portálu EuRIS

Státní plavební správa ve spolupráci s Ředitelstvím vodních cest a Ministerstvem dopravy jako projektovým partnerem EU projektu RIS COMEX a RIS COMEX 2 si dovoluje požádat odbornou veřejnost o vyplnění dotazníku vztahujícího se k využívání portálu EuRIS. Cílem dotazníku je znát a sesbírat zkušenosti, pozitiva, náměty a doporučení pro zlepšení portálu EuRIS od uživatelů v oblasti vnitrozemské vodní dopravy, aby mohl lépe plnit jejich potřeby. Dotazník naleznete zde, a to v českém jazyce. Instrukce pro jeho vyplnění se nacházejí v úvodní části dotazníku.

Portál EuRIS na adrese www.eurisportal.eu byl spuštěn v roce 2022 jako celoevropský informační portál o vnitrozemské vodní dopravě.

Jak může portál EuRIS pomoci uživatelům ve vnitrozemské plavbě nebo v logistice obecně? Tento portál poskytuje snadný přístup ke všem informacím, které potřebuje vůdce plavidla, majitel či provozovatel plavidla nebo poskytovatel logistických služeb na hlavních evropských vodních cestách. Je možné v něm také registrovat plavidla a sledovat jejich cestu, dostávat zprávy o proplutí určitým místem na síti vodních cest, a požádat o informace o plavidlech, plavbách a nákladu.

EuRIS prezentuje veškeré informace o vodních cestách a provozu třinácti evropských zemí na praktických mapách nebo v tabulkách můžete najít:

 

EuRIS zpřístupňuje veškeré relevantní informace z celé Evropy na jednom místě!

Zdroj: eurisportal.eu

Platí do: 31. 7. 2024

(č. j. 795/Ř/24)

Mgr. Klára Němcová v. r.

vedoucí služebního úřadu
– ředitelka
Státní plavební správy

© Státní plavební správa
Zpět