Obrázek

Státní plavební správa

Informace Státní plavební správy č. 33/2015

ze dne 4. 12. 2015

o zkouškách způsobilosti k získání odborné způsobilosti k ověřování praktických dovedností při vedení malého plavidla pro rok 2016

platnost ukončena dne 31. 12. 2016

Kategorie M

12. dubna

17. května

7. června

6. září

4. října

Místo konání zkoušky:

Prostor okolí Modřanského jezu v Praze 4 – Modřanech, přístup nejlépe ulicí K jezu. Bližší informace a mapka na www.plavebniurad.cz/Doklady osob/Průkazy způsobilosti/Pověření k ověřování praktických dovedností. Začátek zkoušky je vždy v 8:00 hod.

Kategorie S

26. dubna

31. května

20. září

Místo konání zkoušky:

Marina Orlík, Chrást, Kovářov, okres Písek (přístup je popsán na http://www.marinaorlik.estranky.cz/). Začátek zkoušky je vždy v 10:00 hod.

 

Žádost s předepsanými náležitostmi, včetně zaplacení správního poplatku ve výši 2.000 Kč (pokud žadatel požaduje i vydání pověření k ověřování praktických dovedností při vedení malého plavidla) je třeba podat na podatelnu ředitelství Státní plavební správy (sídlí v budově pobočky Praha) osobně nebo poštou nejpozději 10 pracovních dnů před termínem zkoušky.

Platí do: 31. 12. 2016

(č. j. 884/Ř/15)

Ing. Václav Novák v. r.
pověřený řízením
Státní plavební správy

© Státní plavební správa
Zpět