Obrázek

Státní plavební správa

Informace Státní plavební správy č. 36/2015

ze dne 15. 12. 2015

o zápisech do plaveckých služebních knížek v případě způsobilosti lodník, získané absolvováním odborného vzdělání v příslušném oboru na Střední škole lodní dopravy a technických řemesel v Děčíně

Dne 1. 12. 2015 nabyla účinnosti Dohoda uzavřená mezi Centrální komisí pro rýnskou plavbu a Ministerstvem dopravy České republiky o vzájemném uznávání kvalifikace lodník, která byla získána absolvováním odborného vzdělání příslušného oboru na Střední škole lodní dopravy a technických řemesel v Děčíně.

Zápisy způsobilosti lodník, která byla získána v souladu s podmínkami výše uvedené dohody, provedené v plavecké služební knížce na straně 5, budou od 1. 12. 2015 doplněny o razítko s textem: „gemäß § 3.02 Nummer 3 Buchstabe a RheinSchPersV anerkannt“ spolu s úředním kulatým razítkem a podpisem odpovědného pracovníka Státní plavební správy. Takto provedený zápis přímo opravňuje vykonávat funkci lodníka na plavidle plujícím po Rýně.

Upozornění:

Zápisy budou prováděny výhradně na stranu 5 plavecké služební knížky. Proto nelze vyžadovat od úřadů porýnských států zápis takto získané způsobilosti i na stranu 7 plavecké služební knížky mezi způsobilosti platné na Rýně.

Platí do: odvolání

(č. j. 902/Ř/15)

Ing. Václav Novák v. r.
vedoucí služebního úřadu
– pověřený řízením
Státní plavební správy

© Státní plavební správa
Zpět