Obrázek

Státní plavební správa

Informace Státní plavební správy č. 2/2017

zde dne 30. 1. 2017

o technických prohlídkách malých plavidel ve vybraných lokalitách v územní působnosti pobočky Přerov pro rok 2017

platnost ukončena dne 31. 12. 2017

Technické prohlídky a prodlužování platnosti lodních osvědčení v roce 2017 budou prováděny na lokalitách a v termínech uvedených v následující tabulce:

Termín Hodina Vodní plocha Místo konání
11.04.2017 09:15-11:15 Řeka Svratka AVAR-YACHT,Veverská Bítýška
20.04.2017 09:15-11:15 Ostrava-Svinov, Bílovecká ul. U restaurace Šimek,býv.autobus.nádr.
25.04.2017 09:15-11:15 VN Brněnská TJ Námořní jachting, Brno
27.04.2017 09:15-11:15 Baťův kanál Přístaviště Veselí nad Moravou
04.05.2017 09:15-11:15 VN Nové Mlýny YachtClub Dyje Břeclav, Pavlov
04.05.2017 13:00-14:00 VN Nové Mlýny YACHTCLUB PASOHLÁVKY
11.05.2017 09:15-11:15 VN Žermanice Parkoviště u hráze, pravý břeh
16.05.2017 10:00-12:00 Rybník Velké Dářko TJ Žďár nad Sázavou
18.05.2017 09:15-11:15 VN Brněnská Jachtklub Brno
23.05.2017 09:15-11:15 VD Dalešice Areál ČEZ, hráz
25.05.2017 10:00-12:00 VN Vranov Yacht club Vranovská přehrada
30.05.2017 09:15-11:15 Řeka Morava Veslařský klub Hodonín
30.05.2017 13:00-14:00 Baťův kanál Plavební komora Petrov
06.06.2017 09:15-11:15 VN Slezská Harta Přístaviště Leskovec, Nová Pláň
08.06.2017 09:15-11:15 VN Těrlicko Klub jachtingu Těrlicko
08.06.2017 13:00-14:00 VN Olešná TJ Sokol Palkovice
15.06.2017 09:15-11:15 VN Brněnská TJ LODNÍ SPORTY BRNO
22.06.2017 09:15-11:15 Štěrkovna Náklo Areál MANEL-AQUA
29.06.2017 09:15-11:15 VN Nové Mlýny YachtClub Dyje Břeclav, Pavlov
13.07.2017 09:15-11:15 VN Brněnská TJ Námořní jachting, Brno
27.07.2017 09:15-11:15 VD Dalešice Areál ČEZ, hráz
17.08.2017 10:00-12:00 VN Vranov Yacht club Vranovská přehrada
29.08.2017 09:15-11:15 Baťův kanál Plavební komora Petrov
05.09.2017 09:15-11:15 VN Brněnská Jachtklub Brno
07.09.2017 09:15-11:15 VN Nové Mlýny YachtClub Dyje Břeclav, Pavlov
12.09.2017 09:15-11:15 VN Slezská Harta Přístaviště Leskovec, Nová Pláň
14.09.2017 09:15-11:15 VD Dalešice Areál ČEZ, hráz
19.09.2017 09:15-11:15 VN Žermanice Parkoviště u hráze, pravý břeh
21.09.2017 09:15-11:15 Řeka Svratka AVAR-YACHT, Veverská Bítýška
26.09.2017 09:15-11:15 Řeka Morava Přístaviště Otrokovice

 

Vybraný termín technické prohlídky sdělí žadatel Státní plavební správě telefonicky, popř. emailem. Pro přihlášení na konkrétní termín je nezbytné sdělit evidenční číslo plavidla, jeho přesné umístění, jméno provozovatele a telefonický kontakt. V rámci jednoho termínu, resp. dne, je z organizačních důvodů omezen počet technických prohlídek na 20 plavidel.

Pro možnost provedení vlastní prohlídky je nezbytné přistavit plavidlo včetně pohonné jednotky, vyplnit žádost o vydání dokladu plavidla (formuláře jsou ke stažení na www.plavebniurad.cz), předložit vydané lodní osvědčení a uhradit správní poplatek. Výše správního poplatku je dána sazebníkem zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění.

Z důvodů efektivity a organizace práce si SPS pobočka Přerov vyhrazuje právo zrušit naplánovaný termín v případě, že bude přihlášeno méně jak 5 plavidel.

Technické prohlídky plavidel v sídle pobočky Přerov se provádějí vždy v pondělí a středu v době 08:00–11:30 hod. a 13:00–16.30 hod.

Informace je možno žádat a upřesňovat na shora uvedené adrese a na

telefonu 581 250 931-3
e-mailu pobockaprerov@plavebniurad.cz
na internetových stránkách http://plavebniurad.cz
v naléhavých případech mobilní telefon 606 690 018.

Platí do: 31.12. 2017

(č. j. 134/PR/17)

Ing. Tomáš Ostrčil v. r.

ředitel pobočky

© Státní plavební správa
Zpět