Obrázek

Státní plavební správa

Informace Státní plavební správy č. 3/2017

zde dne 31. 1. 2017

o technických prohlídkách malých plavidel ve vybraných lokalitách v územní působnosti pobočky Děčín pro rok 2017

platnost ukončena dne 31. 12. 2017

Technické prohlídky a prodlužování platnosti lodních osvědčení v roce 2017 budou prováděny v lokalitách a v termínech uvedených v následující tabulce:

Termín Hodina Lokalita
07.03. 09:00 – 14:00 Děčín
14.03. 09:00 – 11:00 Lovosice
21.03. 09:00 – 11:00 Litoměřice
28.03. 10:00 – 12:00 Nechranice
30.03. 09:00 – 11:00 Brná nad Labem, KVM a Chemička
04.04. 09:00 – 11:00 Církvice, Velké Žernoseky, Píšťany
06.04. 09:00 – 11:00 Roudnice nad Labem
11.04. 10:00 – 12:00 Liberec
13.04. 10:00 – 12:00 Hradec Králové
20.04. 09:00 – 11:00 Lovosice
25.04. 09:00 – 11:00 Litoměřice
27.04. 10:00 – 12:00 Jesenice
02.05. 09:00 – 14:00 Děčín
04.05. 10:00 – 12:00 Příšovice
11.05. 09:00 – 11:00 Barbora
16.05. 10:00 – 12:00 Hradec Králové
18.05. 09:00 – 11:00 Brná nad Labem, KVM a Chemička
23.05. 10:00 – 12:00 Nechranice
25.05. 10:00 – 12:00 Rozkoš
30.05. 09:00 – 11:00 Lovosice
01.06. 10:00 – 12:00 Liberec
06.06. 09:00 – 11:00 Litoměřice
13.06. 10:00 – 12:00 Hradec Králové
15.06. 11:00 – 18:00 Jesenice
16.06. 08:00 – 10:00 Jesenice
20.06. 09:00 – 11:00 Staré Splavy, Doksy
22.06. 09:00 – 11:00 Církvice, Velké Žernoseky, Píšťany
27.06. 10:00 – 12:00 Nechranice
29.06. 12:00 – 18:00 Orlík
04.07. 09:00 – 12:00 Brná nad Labem, KVM a Chemička
11.07. 09:00 – 12:00 Lovosice
14.07. 10:00 – 18:00 Rozkoš
18.07. 10:00 – 12:00 Jesenice
20.07. 09:00 – 12:00 Barbora
25.07. 09:00 – 12:00 Staré Splavy, Doksy
27.07. 12:00 – 18:00 Orlík
01.08. 10:00 – 13:00 Příšovice
04.08. 10:00 – 18:00 Rozkoš
08.08. 09:00 – 12:00 Církvice, Velké Žernoseky, Píšťany
10.08. 12:00 – 18:00 Orlík
15.08. 09:00 – 12:00 Roudnice nad Labem
17.08. 10:00 – 13:00 Liberec
22.08. 10:00 – 13:00 Hradec Králové
25.08. 11:00 – 18:00 Jesenice
29.08. 09:00 – 12:00 Litoměřice
31.08. 09:00 – 12:00 Staré Splavy, Doksy
05.09. 09:00 – 11:00 Brná nad Labem, KVM a Chemička
07.09. 10:00 – 12:00 Příšovice
12.09. 09:00 – 11:00 Barbora
14.09. 10:00 – 12:00 Hradec Králové
19.09. 09:00 – 11:00 Lovosice
21.09. 10:00 – 12:00 Nechranice
26.09. 10:00 – 12:00 Rozkoš
03.10. 10:00 – 12:00 Liberec
10.10. 09:00 – 14:00 Děčín
17.10. 09:00 – 11:00 Litoměřice
19.10. 09:00 – 11:00 Roudnice nad Labem
24.10. 09:00 – 11:00 Barbora
26.10. 10:00 – 12:00 Hradec Králové
31.10. 09:00 – 11:00 Brná nad Labem, KVM a Chemička

Legenda k vybraným lokalitám:

Barbora areál Yacht club Duchcov
Brná nad Labem areál KVM (Klub vodních motoristů) nebo Yacht club Chemička
Církvice areál Severočeského námořního jachtingu
Doksy areál Yacht club
Hradec Králové Klub vodního lyžování Předměřice nad Labem
Jesenice areál TJ Delfín nebo areál Yacht club Cheb
Liberec letiště záchranné služby Liberec-Ostašov
Litoměřice areál Yacht club
Lovosice areál Yacht club
Nechranice Vikletice, vjezd do campu u VZS (Vodní záchranná služba)
Píšťany Marina Labe
Příšovice areál Yacht club
Roudnice nad Labem areál TJ Spartak
Rozkoš areál TJ Slavia Nové Město nad Metují
Staré Splavy areál Yacht club
Velké Žernoseky areál KVM
Orlík ve spolupráci s SPS, pobočka Praha, pouze po předchozí telefonické domluvě na tel. 606 690 015

Vybraný termín technické prohlídky sdělí žadatel telefonicky (e-mailem). Pro přihlášení na konkrétní termín je nezbytné sdělit evidenční číslo plavidla, jméno provozovatele, lokalitu a telefonický kontakt. V rámci jednoho termínu je z organizačních důvodů omezen počet technických prohlídek na 20 plavidel.

Z důvodů efektivity a organizace práce si Státní plavební správa – pobočka Děčín vyhrazuje právo zrušit naplánovaný termín v případě, že budou přihlášena méně než 3 plavidla (toto platí především pro termíny v měsících březnu a říjnu).

K provedení vlastní technické prohlídky je nezbytné přistavit plavidlo včetně pohonné jednotky, vyplnit žádost o vydání dokladu plavidla (formuláře jsou ke stažení na www.plavebniurad.cz), předložit vydané lodní osvědčení a uhradit správní poplatek. Výše správního poplatku je dána sazebníkem zákona č. 634/2002 Sb., o správních poplatcích, v platném znění.

Technické prohlídky plavidel v sídle pobočky Děčín se provádějí vždy v pondělí a středu v době od 08:00 – 11:30, 13:00 – 17:00 hod.

Informace je možno žádat a upřesňovat na shora uvedené adrese a

na telefonu 412 557 404, 405, 429
e-mailu pobockadecin@plavebniurad.cz
na internetových stránkách http://plavebniurad.cz
v naléhavých případech mobilní telefon 606 690 015, 724 953 628

Platí do: 31. 12. 2017

(č. j. 199/DC/17)

Ing. Martin Klein v. r.

ředitel pobočky

© Státní plavební správa
Zpět