Obrázek

Státní plavební správa

Informace Státní plavební správy č. 8/2017

ze dne 4. 4. 2017

o 2. etapě výměny průkazů způsobilosti vůdců plavidel a členů posádek plavidel

platnost ukončena dne 31. 12. 2017

V souvislosti s novelou zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, která nabyla účinnosti 1. 1. 2015, je třeba upozornit plaveckou veřejnost na probíhající 2. etapu výměny všech platných průkazů způsobilosti k vedení a obsluze plavidel, které Státní plavební správa vydala do 31. 12. 2014.

Výměna probíhá postupně v časovém rozmezí několika let, a to od začátku roku 2015 do konce roku 2020 s tím, že nejdříve je stanovena povinnost vyměnit průkazy způsobilosti nejstarší a postupně bude docházet k výměnám průkazů novějších. Lhůta pro výměnu nejstarších průkazů způsobilosti vůdců malých plavidel, tedy těch, které byly vydány do 31. 12. 1984, a vůdců a členů posádek plavidel jiných než malých, tedy těch, které byly vydány do 30. 4. 2004, uplynula již ke dni 31. 12. 2016.

Výše zmíněná 2. etapa výměny průkazů způsobilosti vůdců plavidel a členů posádek plavidel (platí i pro způsobilosti zapsané do 31. 12. 2014 v plaveckých služebních knížkách) zahrnuje všechny průkazy způsobilosti vůdců plavidel a členů posádek plavidel jiných než malých vydané od 1. 5. 2004 do 31. 12. 2014 a dále průkazy způsobilosti vůdců malých plavidel vydané od 1. 1. 1985 do 31. 12. 1995.

Po marném uplynutí lhůty pro výměnu průkazu stanovené zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, platnost takového průkazu způsobilosti zaniká 30. dnem ode dne uplynutí lhůty platnosti průkazu.

Průkazy je možné vyměnit kdykoliv do stanoveného data ztráty platnosti na pobočkách Státní plavební správy na základě žádosti o výměnu plavebního dokladu a po dodání 1 ks aktuální fotografie pasového formátu a originálu nebo kopie původního průkazu (v tom případě je třeba původní průkaz způsobilosti dodat nejpozději při vyzvednutí nového dokladu), za ztracený nebo odcizený průkaz zaplatí žadatel při podání žádosti správní poplatek 100,- Kč.

Podrobnosti o jednotlivých časových obdobích výměny jsou uvedeny v následujících tabulkách:

Průkazy vůdců plavidel jiných než malých

Průkazy vydané od vydané do platnost do poznámka
průkazy způsobilosti plavidel jiných než malých --- 30. 4. 2004 31. 12. 2016 lhůta již uplynula
průkazy způsobilosti plavidel jiných než malých 1. 5. 2004 31. 12. 2014 31. 12. 2017  

 Průkazy členů posádek plavidel jiných než malých

Průkazy vydané od vydané do platnost do poznámka
průkazy členů posádek plavidel jiných než malých --- 30. 4. 2004 31. 12. 2016 lhůta již uplynula
průkazy členů posádek plavidel jiných než malých 1. 5. 2004 31. 12. 2014 31. 12. 2017  

 Průkazy vůdců malých a rekreačních plavidel

Průkazy vydané od vydané do platnost do poznámka
průkazy způsobilosti vůdců malých plavidel --- 31. 12. 1984 31. 12. 2016 lhůta již uplynula
průkazy způsobilosti vůdců malých plavidel 1. 1. 1985 31. 12. 1995 31. 12. 2017  
průkazy způsobilosti vůdců malých plavidel 1. 1. 1996 31. 12. 2000 31. 12. 2018  
průkazy způsobilosti vůdců malých plavidel 1. 1. 2001 31. 1. 2006 31. 12. 2019  
průkazy způsobilosti vůdců malých plavidel 1. 2. 2006 31. 12. 2014 31. 12. 2020  

 Mezinárodní průkazy vůdců rekreačních plavidel vydané do 1. 6. 2006

Průkazy vydané od vydané do platnost do poznámka
mezinárodní průkazy vůdců rekreačních plavidel pro oblast plavby 1.0, 1 a 2 --- 31. 12. 2000 31. 12. 2018  
mezinárodní průkazy vůdců rekreačních plavidel pro oblast plavby 1 a 2 1. 1. 2001 1. 6. 2006 31. 12. 2019  

Tyto a další informace týkající se výměny jednotlivých druhů průkazů způsobilosti k vedení a obsluze plavidel lze nalézt na internetových stránkách Státní plavební správy: http://plavebniurad.cz, a to v části Doklady osob – výměna průkazů způsobilosti nebo na jednotlivých pobočkách úřadu.

Platí do: 31. 12. 2017

(č. j. 282/Ř/17)

Mgr. Klára Němcová v. r.

vedoucí služebního úřadu
– ředitelka
Státní plavební správy

© Státní plavební správa
Zpět