Obrázek

Státní plavební správa

Informace Státní plavební správy č. 16/2017

ze dne 30. 6. 2017

o plavebně provozních podmínkách na Vltavě v úseku ř. km 200,405 až ř. km 182,66

platnost ukončena dne 6. 11. 2017

Státní plavební správa na základě oznámení správce toku upozorňuje, že vzhledem k hydrologické situaci lze očekávat pokles hladiny na nádrži VD Orlík. Při poklesu hladiny pod kótu 347,60 m n. m. na konci vzdutí vodního díla není vytyčována plavební dráha, od ř. km 179,10 do ř. km 200,405 nejsou zaručeny její parametry a plavební hloubka je závislá na vodním stavu. Hodnoty ponoru a související hladiny pro plavbu na nádrži VD Orlík a v dalších úsecích vodních cest jsou uvedeny v příloze 2 vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu. V souladu s odstavcem 1 bod c) a odstavcem 3 uvedené přílohy bude z důvodu snížené hladiny v nádrži VD Orlík zastavena plavba přes plavební komoru Kořensko a v úseku ř. km 200,40 (Kořensko) až ř. km 182,66 (Podolsko) již nejsou garantovány ponory plavidel. Termín ukončení proplavování přes plavební komoru Kořensko je stanoven na den 3. 7. 2017.

Platí do: odvolání

(čj. 6239/PH/17)

Ing. Hynek Beneš v. r.

ředitel pobočky

© Státní plavební správa
Zpět