Obrázek

Státní plavební správa

Informace Státní plavební správy č. 25/2017

ze dne 25. 9. 2017

o proplouvání plavebními komorami na labsko-vltavské vodní cestě

zrušeno dne 16. 3. 2018
Informací Státní plavební správy č. 7/2018

Provozní doba na plavebních komorách labské vodní cesty

• Pardubice

ve dnech pondělí až pátek
od 6:30 hodin do 14:30 hodin, v období od 1. května do 30. září do 22:00 hodin.

• Srnojedy

ve dnech pondělí až pátek
od 6:30 hodin do 14:30 hodin.

• Týnec nad Labem, Veletov, Kolín, Klavary, Velký Osek, Poděbrady, Nymburk, Kostomlátky, Hradištko, Lysá nad Labem, Čelákovice, Brandýs nad Labem, Kostelec nad Labem, Lobkovice a Obříství

denně
od 6:00 hodin do 18:00 hodin.

Ve výjimečných případech lze v úseku od Týnce nad Labem po Obříství proplavit malá plavidla vždy o sobotách v měsíci červenci a srpnu nejpozději do 20:00 hodin, a to po předchozím nahlášení požadavku na proplutí na příslušné plavební komoře nejpozději do 17:00 hodin, s uvedením identifikačního čísla plavidla včetně cíle cesty.

• Dolní Beřkovice, Štětí-Račice, Roudnice nad Labem a České Kopisty

v období od 1. října do 30. dubna
od 6:00 hodin do 18:00 hodin,

v období od 1. května do 30. září
od 6:00 hodin do 20:00 hodin.

• Lovosice a Ústí nad Labem-Střekov

v období od 1. října do 30. dubna
od 6:00 hodin do 19:00 hodin,

v období od 1. května do 30. září
od 6:00 hodin do 20:00 hodin.

Požadavek na mimořádné proplavení plavebními komorami Pardubice a Srnojedy mimo stanovenou provozní dobu je nutno projednat tři dny předem s Provozním střediskem Pardubice, Závodu Roudnice nad Labem, Povodí Labe, státní podnik, Kunětická 135, 530 02 Pardubice, telefon 466 868 420, 466 868 421 nebo 602 495 462, případně projednat sezónní jízdní řád.

Požadavek na proplavení plavebními komorami mimo stanovenou provozní dobu, v úseku od Týnce nad Labem po Lobkovice, je nutno projednat pracovní den předem s provozně-technickým úsekem Pardubice, Závodu Roudnice nad Labem, Povodí Labe, státní podnik, Teplého 2014, 530 02 Pardubice, telefon 466 864 411 nebo 602 302 669.

Požadavek na proplavení plavební komorou Obříství mimo stanovenou provozní dobu, je nutno projednat pracovní den předem s Provozním střediskem Roudnice nad Labem, Závodu Roudnice nad Labem, Povodí Labe, státní podnik, Nábřežní 297, 413 01 Roudnice nad Labem, telefon 416 805 530, 602 645 081 nebo 602 169 643.

Požadavek na proplavení plavebními komorami Dolních Beřkovice a Štětí-Račice mimo stanovenou provozní dobu je nutno projednat minimálně 2 hodiny před koncem provozní doby s Provozním střediskem Roudnice nad Labem, Nábřežní 305, 413 01 Roudnice nad Labem, telefon 416 805 530, 602 645 081 nebo 602 169 643.

Požadavek na proplavení plavebními komorami mimo stanovenou provozní dobu, v úseku od Roudnice nad Labem po Ústí nad Labem-Střekov, je nutno projednat minimálně 2 hodiny před koncem provozní doby s Provozním střediskem Ústí nad Labem, Litoměřická 897, 400 03 Ústí nad Labem – Střekov, telefon 475 259 776, 602 654 147 nebo 602 114 048.

Proplavení plavidel mimo pracovní dobu je třeba potvrdit alespoň 30 minut předem na příslušné plavební komoře.

Kontakty na plavební komory

Pardubice telefon 721 379 665,
Srnojedy telefon 721 963 731,
Týnec nad Labem telefon 721 379 664,
Veletov telefon 721 960 127,
Kolín telefon 721 379 679,
Klavary telefon 721 960 104,
Velký Osek telefon 723 380 225,
Poděbrady telefon 602 129 959,
Nymburk telefon 721 379 620,
Kostomlátky telefon 721 960 129,
Hradištko telefon 721 410 886,
Lysá nad Labem telefon 721 379 662,
Čelákovice telefon 721 963 727,
Brandýs nad Labem telefon 721 379 617,
Kostelec nad Labem telefon 721 379 723,
Lobkovice telefon 721 410 975,
Obříství telefon 721 777 506,
Dolní Beřkovice telefon 315 692 195,
Štětí-Račice telefon 416 812 463,
Roudnice nad Labem telefon 416 837 429,
České Kopisty telefon 416 782 237,
Lovosice telefon 416 532 333,
Ústí nad Labem-Střekov telefon 475 530 874.

Provozní doba na vltavské vodní cestě od Českého Vrbného po Slapy

• Plavební komora České Vrbné

v období od 1. května do 30. září, telefon 702 005 307

v úterý, v pátek a v sobotu
od 8:00 hodin do 12:00 hodin a od 13:00 hodin do 19:00 hodin,

v neděli
od 8:00 hodin do 12:00 hodin a od 13:00 hodin do 17:00 hodin,

v pondělí, ve středu a ve čtvrtek
od 8:00 hodin do 15:00 hodin, bez trvalé obsluhy – proplavení do 2 hodin od zavolání,

v období od 1. dubna do 30. dubna a od 1. října do 30. října
pouze na objednávku minimálně 24 hodin předem na telefonu 723 454 602 nebo 724 138 727, objednat se lze ve všední dny od 8:00 hodin do 15:00 hodin.

• Plavební komora Hluboká nad Vltavou

v období od 1. května do 30. září, telefon 601 346 462

v úterý, v pátek a v sobotu
od 8:00 hodin do 12:00 hodin a od 13:00 hodin do 19:00 hodin,

v neděli
od 8:00 hodin do 12:00 hodin a od 13:00 hodin do 17:00 hodin,

v pondělí, ve středu a ve čtvrtek
od 8:00 hodin do 15:00 hodin, bez trvalé obsluhy – proplavení do 2 hodin od zavolání,

v období od 1. dubna do 30. dubna a od 1. října do 30. října
pouze na objednávku minimálně 24 hodin předem na telefonu 723 454 602 nebo 724 138 727, objednat se lze ve všední dny od 8:00 hodin do 15:00 hodin.

• Plavební komora vodního díla Hněvkovice

v období od 19. května do 30. září, telefon 601 090 287

v úterý, v pátek a v sobotu
od 8:00 hodin do 12:00 hodin a od 13:00 hodin do 19:00 hodin,

v neděli
od 8:00 hodin do 12:00 hodin a od 13:00 hodin do 17:00 hodin,

v pondělí, ve středu a ve čtvrtek
od 8:00 hodin do 15:00 hodin, bez trvalé obsluhy – proplavení do 2 hodin od zavolání

v období od 1. října do 30. října
pouze na objednávku minimálně 24 hodin předem na telefonu 602 454 439 nebo 723 454 602, objednat se lze ve všední dny od 8:00 hodin do 15:00 hodin.

• Plavební komora na jezu Hněvkovice

v období od 19. května do 30. září, telefon 601 090 288)

v úterý, v pátek a v sobotu
od 8:00 hodin do 12:00 hodin a od 13:00 hodin do 19:00 hodin,

v neděli
od 8:00 hodin do 12:00 hodin a od 13:00 hodin do 17:00 hodin,

v pondělí, ve středu a ve čtvrtek
od 8:00 hodin do 15:00 hodin, bez trvalé obsluhy – proplavení do 2 hodin od zavolání.

v období od 1. října do 30. října
pouze na objednávku minimálně 24 hodin předem na telefonu 602 454 439 nebo 723 454 602, objednat se lze ve všední dny od 8:00 hodin do 15:00 hodin.

• Plavební komora Kořensko

v období od 19. května do 30. září, telefon 601 090 289,

v úterý, v pátek a v sobotu
od 8:00 hodin do 12:00 hodin a od 13:00 hodin do 19:00 hodin,

v neděli
od 8:00 hodin do 12:00 hodin a od 13:00 hodin do 17:00 hodin,

v pondělí, ve středu a ve čtvrtek
od 8:00 hodin do 15:00 hodin, bez trvalé obsluhy – proplavení do 2 hodin od zavolání

v období od 1. října do 30. října
pouze na objednávku minimálně 24 hodin předem na telefonu 602 454 439 nebo 723 454 602, objednat se lze ve všední dny od 8:00 hodin do 15:00 hodin.

• Zdvihadlo Orlík

Přepravovat lze plavidla do šířky 3,00 m, délky 8,50 m a do výtlaku 3,5 t.

v období od 1. května do 30. června a od 1. září do 30. září
v pondělí, v pátek, v sobotu a v neděli
od 8:00 hodin do 17:00 hodin,

v období od 1. července do 31. srpna
v pondělí, v úterý v pátek, v sobotu a v neděli
od 8:00 hodin do 17:00 hodin.

• Plavební komora Kamýk nad Vltavou

v období od 1. května do 30. června a od 1. září do 30. září
v pondělí, v pátek, v sobotu a v neděli
od 8:00 hodin do 18:00 hodin,

v období od 1. července do 31. srpna
v pondělí, v úterý v pátek, v sobotu a v neděli
od 8:00 hodin do 18:00 hodin.

Směrem po proudu se malá plavidla proplavují v sudé hodiny a proti proudu v liché hodiny.

Mimo uvedené dny se proplavují jen plavidla osobní lodní dopravy, která plují podle jízdního řádu, s kterými lze společně proplavit i malá plavidla.

• Vlek Slapy

Přepravovat lze plavidla do šířky 2,60 m, délky 8,50 m a do výtlaku 3,5 t.

v období od 1. května do 30. září
v pondělí, ve středu, v pátek, v sobotu a v neděli
od 8:00 hodin do 18:00 hodin.

Mimo provozní dobu, pro plavidla s předností proplavení podle § 84 vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu, (Pravidla plavebního provozu) a plavidel použitých správcem toku k údržbě vodní cesty, lze předem požádat

- o přepravu zdvihadlem přes VD Orlík na telefonu 318 694 113,

- o proplavení plavební komorou Kamýk nad Vltavou, na této plavební komoře, telefon 318 677 119,

- o převoz vlekem přes VD Slapy na telefonu 257 740 482.

Provozní doba na plavebních komorách vltavské vodní cesty od Štěchovic po Hořín

• Štěchovice

v období od 15. dubna do 31. října

duben
od 8:00 hodin do 17:00 hodin,

květen
od 8:00 hodin do 19:00 hodin,

červen, červenec, srpen
od 7:00 hodin do 21:00 hodin,

září
od 8:00 hodin do 19:00 hodin,

říjen
od 8:00 hodin do 17:00 hodin.

Směrem po proudu se malá plavidla proplavují v liché hodiny a proti proudu v sudé hodiny.

• Vrané nad Vltavou

v období od 15. dubna do 31. října

duben, květen
od 8:00 hodin do 20:00 hodin,

červen, červenec, srpen
od 7:00 hodin do 22:00 hodin,

září, říjen
od 8:00 hodin do 20:00 hodin.

• Praha-Modřany

denně
od 7:00 hodin do 17:00 hodin.

• Praha-Smíchov

denně
od 7:00 hodin do 22:30 hodin.

Dne 31. prosince až do 01:00 hodin následujícího dne.

Z kapacitních důvodů se provozovatelům a vůdcům nákladních plavidel doporučuje využívat tuto plavební komoru v době od 7:00 hodin do 12:00 hodin a od 16:00 hodin do 18:00 hodin.

• Praha-Štvanice a Praha-Podbaba

denně
od 7:00 hodin do 17:00 hodin.

• Roztoky, Dolánky, Miřejovice, Hořín

v období od 1. května do 30. září
od 7:00 hodin do 17:00 hodin,

od 1. října do 30. dubna
od 7:00 hodin do 15:00 hodin.

Mimo provozní dobu, nebrání-li tomu nepříznivé plavebně provozní podmínky, lze proplavit plavidla ohlášená, která si předem požádají o proplavení plavební komorou:

• Vrané nad Vltavou

v období od 1. listopadu do 14. dubna,
lze předem požádat na této plavební komoře, telefon 257 760 311.

• Praha-Modřany

v době od 17:00 hodin do 22:00 hodin,
lze požádat do 14:30 hodin na této plavební komoře, telefon 241 773 082 nebo 724 170 454.

• Praha-Smíchov

o jedno proplavení směrem proti proudu v čase 23:00 hodin, pro osobní lodě bez cestujících a malá plavidla,
lze požádat do 22:00 hodin na této plavební komoře, telefon 251 510 546 nebo 724 107 077.

• Praha-Mánes

v pracovní dny v době od 7:00 hodin do 15:00 hodin,
lze požádat alespoň 1 hodinu předem, na plavební komoře Praha-Smíchov, telefon 251 510 546 nebo 724 107 077.

Po 15:00 hodině se proplavuje pouze na základě zvláštních dohod nebo smluv se správcem vodní cesty Povodím Vltavy, s. p., anebo lze o proplavení požádat alespoň 24 hodin předem na plavební komoře Praha-Smíchov.

V sobotu, v neděli a ve svátek se proplavuje pouze na základě zvláštních dohod nebo smluv se správcem vodní cesty Povodím Vltavy, s. p., anebo lze o proplavení požádat do 15:00 hodin posledního pracovního dne před dny pracovního volna, na plavební komoře Praha-Smíchov.

• Praha-Štvanice

v době od 17:00 hodin do 24:00 hodin,
lze požádat do 17:00 hodin na této plavební komoře, telefon 233 377 318 nebo 602 545 932.

• Praha-Podbaba

v době od 17:00 hodin do 22:00 hodin,
lze požádat do 14:30 hodin na této plavební komoře (telefon 224 314 549 nebo 724 719 205).

• Roztoky až Hořín

v období od 1. května do 30. září,
v době od 17:00 hodin do 19:00 hodin,
lze požádat do 14:30 hodin na příslušné plavební komoře

Roztoky, telefon 220 911 730 nebo 724 735 462,
Dolánky, telefon 315 787 028 nebo 602 312 99,
Miřejovice, telefon 315 785 172 nebo 724 736 671,
Hořín, telefon 315 622 267 nebo 602 778 751.

V případě, že se nelze spojit s některou z uvedených plavebních komor, je možno požadavek na proplavení projednat s vodohospodářským dispečinkem Povodí Vltavy, s. p., telefon 257 329 425 nebo 257 326 310.

Zahájení i ukončení provozu pravidelných linek osobní lodní dopravy přes plavební komory v době mimo stanovenou provozní dobu, se oznamuje nejméně 7 dní předem vodohospodářskému dispečinku Povodí Vltavy, s. p., telefon 257 329 425 nebo 257 326 310. Zrušení pravidelné linky osobní lodní dopravy se oznamuje nejméně 24 hodin předem na příslušnou plavební komoru.

Proplouvání plavidel plavebními komorami

Na proplouvání plavidel plavebními komorami se vztahují ustanovení § 82 až § 85 Pravidel plavebního provozu.

Touto informací se ruší informace č. 7/2017 ze dne 4. dubna 2017.

Platí do: odvolání

(č. j. 815/Ř/17)

v z. Mgr. Katarína Koleničková v. r.

vedoucí služebního úřadu – ředitelka
Státní plavební správy

© Státní plavební správa
Zpět