Obrázek

Státní plavební správa

Informace Státní plavební správy č. 28/2020

ze dne 28. 4. 2020

o proplavování plavebními komorami na labsko-vltavské vodní cestě v době od 1. 5. do 31. 5. 2020

zrušeno dne 11. 5. 2020
Informací Státní plavební správy č. 32/2020

(do 30. 4. 2020 včetně bude proplavování probíhat podle Informace č. 23/2020)

Provozní doba na plavebních komorách labské vodní cesty

V souvislosti s trváním opatření proti šíření koronavirové infekce Covid-19 budou na labské vodní cestě proplavována plavidla v čase od 6,00 do 14,00 hodin. Mimo uvedenou provozní dobu mohou být plavidla nákladní dopravy, plavidla osobní dopravy bez cestujících i rekreační plavidla proplavena po předběžném objednání 3 hodiny před předpokládaným proplavením.

• Pardubice, Srnojedy

ve dnech pondělí až pátek
od 6:30 hodin do 14:30 hodin.

• Týnec nad Labem, Veletov, Kolín, Klavary, Velký Osek, Poděbrady, Nymburk, Kostomlátky, Hradištko, Lysá nad Labem, Čelákovice, Brandýs nad Labem, Kostelec nad Labem, Lobkovice, Obříství, Dolní Beřkovice, Štětí-Račice, Roudnice nad Labem, a České Kopisty, Lovosice a Ústí nad Labem-Střekov

Pardubice telefon 721 379 665,
Srnojedy telefon 721 963 731,
Týnec nad Labem telefon 721 379 664,
Veletov telefon 721 960 127,
Kolín telefon 721 379 679,
Klavary telefon 721 960 104,
Velký Osek telefon 723 380 225,
Poděbrady telefon 602 129 959,
Nymburk telefon 721 379 620,
Kostomlátky telefon 721 960 129,
Hradištko telefon 721 410 886,
Lysá nad Labem telefon 721 379 662,
Čelákovice telefon 721 963 727,
Brandýs nad Labem telefon 721 379 617,
Kostelec nad Labem telefon 721 379 723,
Lobkovice telefon 721 410 975,
Obříství telefon 721 777 506,
Dolní Beřkovice telefon 315 692 195,
Štětí-Račice telefon 416 812 463,
Roudnice nad Labem telefon 416 837 429,
České Kopisty telefon 416 782 237,
Lovosice telefon 416 532 333,
Ústí nad Labem-Střekov telefon 475 530 874.

 Proplavení plavidel nákladní dopravy, plavidel osobní dopravy i rekreačních plavidel mimo provozní dobu, lze objednat pro jednotlivé plavební komory na telefonech:

Pardubice, Srnojedy, Týnec nad Labem 602 495 462, 606 061 511
Veletov, Kolín, Klavary, Velký Osek, Poděbrady, Nymburk, Kostomlátky 606 626 725, 606 061 511
Hradištko, Lysá nad Labem, Čelákovice, Brandýs nad Labem, Kostelec nad Labem, Lobkovice 602 645 087, 606 061 511
Obříství, Dolní Beřkovice, Štětí-Račice 602 645 081, 602 169 645
Roudnice nad Labem, České Kopisty, Lovosice, Ústí nad Labem-Střekov 602 654 147, 602 169 645

Provozní doba na vltavské vodní cestě v úseku od Českého Vrbného po Kořensko

V souvislosti se změnou režimu přijatých preventivních opatření ústředních orgánů proti šíření virové infekce Covid-19 budou plavidla v období od 1. 5. do 31. 5. 2020 ve výše uvedeném úseku vltavské vodní cesty proplavována nebo přepravována následovně:

• Plavební komora České Vrbné

telefon 702 005 307
pondělí až sobota – od 8:00 hodin do 12:00 hodin a od 13:00 hodin do 19:00 hodin,
v neděli – od 8:00 hodin do 12:00 hodin a od 13:00 hodin do 17:00 hodin.

• Plavební komora Hluboká nad Vltavou

telefon 601 346 462
pondělí až sobota – od 8:00 hodin do 12:00 hodin a od 13:00 hodin do 19:00 hodin,
v neděli – od 8:00 hodin do 12:00 hodin a od 13:00 hodin do 17:00 hodin.

• Plavební komora vodního díla Hněvkovice

telefon 601 090 287
pondělí až sobota – od 8:00 hodin do 12:00 hodin a od 13:00 hodin do 19:00 hodin,
v neděli – od 8:00 hodin do 12:00 hodin a od 13:00 hodin do 17:00 hodin.

• Plavební komora na jezu Hněvkovice

telefon 601 090 288
pondělí až sobota – od 8:00 hodin do 12:00 hodin a od 13:00 hodin do 19:00 hodin,
v neděli – od 8:00 hodin do 12:00 hodin a od 13:00 hodin do 17:00 hodin.

• Plavební komora Kořensko

telefon 601 090 289
pondělí až sobota – od 8:00 hodin do 12:00 hodin a od 13:00 hodin do 19:00 hodin,
v neděli – od 8:00 hodin do 12:00 hodin a od 13:00 hodin do 17:00 hodin.

Plavební komora Kořensko je v provozu pouze v případě, že to umožňují hydrologické podmínky a hladina v nádrži Orlík je nad kótou 347,60 m n. m.

Provozní režim na vodních dílech Vltavské kaskády v úseku VD Orlík až VD Slapy

V souvislosti se změnou režimu přijatých preventivních opatření ústředních orgánů proti šíření virové infekce Covid-19 se v období od 1. 5. do 31. 5. 2020 největší úpravy provozního režimu týkají vodních děl Orlík a Slapy, které jsou prvky kritické infrastruktury státu. Provozní režim je proto organizován následovně:

• Lodní zdvihadlo Orlík

telefon 724 730 829

Přepravovat lze plavidla do šířky 3,00 m, délky 8,50 m a do výtlaku 3,5 t.

Lodní výtah je v období 1. 5. až 31. 5. 2020 v provozu vždy v pátek, sobotu a neděli, a to od 10:00 do 12:00 hodin a od 13:00 do 15:00 hodin. Přeprava plavidla se řídí pevným rozpisem a je nutno ji objednat minimálně 1 den předem. Objednání se provádí telefonicky (257 329 425) na vodohospodářském dispečinku Povodí Vltavy v době od 8:00 do 16:00 hod v pracovních dnech a v době od 7:00 do 11:00 hod v sobotu, neděli a ve státní svátky. Rozpis termínů proplavení pro jednotlivé dny je zveřejněn na www.pvl.cz.

Denní rozpis provozu lodního výtahu Orlík

Čas převozu směrem dolů Čas převozu směrem nahoru
10 – 10:30 hod 10:30 – 11 hod
11 – 11:30 hod 11:30 – 12 hod
   
13 – 13:30 hod 13:30 – 14 hod
14 – 14:30 hod 14:30 – 15 hod

Právní upozornění: Zájemce o přepravu plavidla lodním výtahem vodního díla Orlík je povinen se seznámit se s Podmínkami, upravujícími podmínky přepravy plavidel lodním výtahem vodního díla Orlík. Rezervací termínu, za podmínek uvedených v Podmínkách, dochází ke vzniku práv a závazných povinností a jejich akceptaci ze strany zájemce distančním způsobem. Rezervací termínu u Centrálního vodohospodářského dispečinku Povodí Vltavy, Zájemce potvrzuje řádné seznámení a souhlas s Podmínkami. Podmínky jsou ke stažení na www.pvl.cz.

Pro posádky přepravovaných plavidel je možno zajistit dopravu automobilem taxislužby, a to jen při nejméně 4 požadavcích na tuto přepravu v jednom dni a na jednom vodním díle. Cena za jednu jízdu činí 500 Kč a bude uhrazena řidiči taxislužby posádkou plavidla. Najednou může být přepraveno až 6 osob. Nástupním a výstupním místem na VD Orlík je parkoviště u levého břehu koruny hráze a parkoviště na levém břehu u lávky v Solenicích pod přehradní hrází.

• Plavební komora Kamýk nad Vltavou

telefon 318 677 119
v pátek, v sobotu a v neděli – od 8:00 hodin do 18:00 hodin.

Směrem po proudu se malá plavidla proplavují v sudé hodiny a proti proudu v liché hodiny.

Mimo uvedené dny se proplavují jen plavidla osobní lodní dopravy, která plují podle jízdního řádu, se kterými lze společně proplavit i malá plavidla.

• Vlek Slapy

telefon 606 656 432

Přepravovat lze plavidla do šířky 2,60 m, délky 8,50 m a do výtlaku 3,5 t.

Převoz lodí je v období 1. 5. až 31. 5. 2020 v provozu vždy ve čtvrtek, pátek a v sobotu a to od 10:00 do 12:00 hodin a od 13:00 do 15:00 hodin. Přeprava plavidla se řídí pevným rozpisem a je nutno ji objednat minimálně 1 den předem. Objednání se provádí telefonicky (257 329 425) na vodohospodářském dispečinku Povodí Vltavy v době od 8:00 do 16:00 hod v pracovních dnech a v době od 7:00 do 11:00 hod v sobotu, neděli a ve státní svátky. Rozpis termínů proplavení pro jednotlivé dny je zveřejněn na www.pvl.cz.

Denní rozpis provozu převozu lodí vlek Slapy

Čas převozu směrem dolů Čas převozu směrem nahoru
10 – 10:30 hod 10:30 – 11 hod
11 – 11:30 hod 11:30 – 12 hod
   
13 – 13:30 hod 13:30 – 14 hod
14 – 14:30 hod 14:30 – 15 hod

Právní upozornění: Zájemce o přepravu plavidla převozem lodí vlek Slapy je povinen se seznámit se s Podmínkami, upravujícími podmínky přepravy plavidel převozem lodí vlek Slapy. Rezervací termínu, za podmínek uvedených v Podmínkách, dochází ke vzniku práv a závazných povinností a jejich akceptaci ze strany zájemce distančním způsobem. Rezervací termínu u Centrálního vodohospodářského dispečinku Povodí Vltavy, Zájemce potvrzuje řádné seznámení a souhlas s Podmínkami. Podmínky jsou ke stažení na www.pvl.cz.

Pro posádky přepravovaných plavidel je možno zajistit dopravu automobilem taxislužby, a to jen při nejméně 4 požadavcích na tuto přepravu v jednom dni a na jednom vodním díle. Cena za jednu jízdu činí 500 Kč a bude uhrazena řidiči taxislužby posádkou plavidla. Najednou může být přepraveno až 6 osob. Nástupním a výstupním místem na VD Slapy je místo naložení a vyložení plavidla.

 

Provozní doba na plavebních komorách vltavské vodní cesty od Štěchovic po Hořín

• Štěchovice

telefon 257 740 263
denně – od 8:00 hodin do 17:00 hodin.

Směrem po proudu se malá plavidla proplavují v liché hodiny a proti proudu v sudé hodiny.

• Vrané nad Vltavou

telefon 257 760 311
denně – od 8:00 hodin do 20:00 hodin.

• Praha-Modřany

telefon 241 773 082 nebo 724 170 454
denně – od 7:00 do 17:00 hodin.

Mimo provozní dobu od 17:00 do 20:00 hodin, nebrání-li tomu nepříznivé plavebně provozní podmínky, lze proplavit plavidla ohlášená, která si požádají předem do 14:30 hodin na této plavební komoře.

• Praha-Smíchov

telefon 251 510 546 nebo 724 107 077
denně – od 7:00 hodin do 20:00 hodin.

• Praha-Mánes

V pracovní dny v době od 7:00 do 15:00 hodin, lze požádat alespoň 1 hodinu předem na plavební komoře Praha-Smíchov. Po 15. hodině se proplavuje pouze na základě zvláštních dohod nebo smluv se správcem vodní cesty, anebo lze o proplavení požádat alespoň 24 hodin předem na plavební komoře Praha-Smíchov.

V sobotu, v neděli a ve svátek se proplavuje pouze na základě zvláštních dohod nebo smluv se správcem vodní cesty Povodím Vltavy, státní podnik, anebo lze o proplavení požádat do 15:00 hodin posledního pracovního dne před dny pracovního volna, na plavební komoře Praha-Smíchov.

• Praha-Štvanice

telefon 233 377 318 nebo 602 545 932
denně – od 7:00 do 17:00 hodin.

Mimo provozní dobu od 17:00 do 20:00 hodin, nebrání-li tomu nepříznivé plavebně provozní podmínky, lze proplavit plavidla ohlášená, která si požádají předem do 17:00 hodin na této plavební komoře.

• Praha-Podbaba

telefon 224 314 549 nebo 724 719 205
denně – od 7:00 do 17:00 hodin.

Mimo provozní dobu od 17:00 do 20:00 hodin, nebrání-li tomu nepříznivé plavebně provozní podmínky, lze proplavit plavidla ohlášená, která si požádají předem do 14:30 hodin na této plavební komoře.

• Praha-Roztoky

telefon 220 911 730 nebo 724 735 462
denně – od 7:00 do 17:00 hodin.

• Dolánky

telefon 315 787 028 nebo 602 312 992
denně – od 7:00 do 17:00 hodin.

• Miřejovice

telefon 315 785 172 nebo 724 736 671
denně – od 7:00 do 17:00 hodin.

• Hořín

telefon 315 622 267 nebo 602 778 751
denně – od 7:00 do 17:00 hodin.

V případě, že se nelze spojit s některou z uvedených plavebních komor, je možno požadavek na proplavení projednat s vodohospodářským dispečinkem Povodí Vltavy, státní podnik, telefon 257 329 425.

Zahájení i ukončení provozu pravidelných linek osobní lodní dopravy přes plavební komory v době mimo stanovenou provozní dobu se oznamuje nejméně 7 dní předem vodohospodářskému dispečinku státního podniku Povodí Vltavy, telefon 257 329 425. Zrušení pravidelné linky osobní lodní dopravy se oznamuje nejméně 24 hodin předem na příslušnou plavební komoru.

Proplouvání plavidel plavebními komorami

Na proplouvání plavidel plavebními komorami se vztahují ustanovení § 82 až § 85 Pravidel plavebního provozu.

MIMOŘÁDNÉ UPOZORNĚNÍ

V souvislosti s existencí opatření proti šíření infekce Covid-19 budou na vodních cestách proplavována plavidla osobní dopravy pouze bez cestujících. Plavidla veřejné osobní dopravy plující podle zveřejněných jízdních řádů budou proplavena v souladu s těmito řády.

Touto informací se ke dni 1. 5. 2020 ruší informace č. 23/2020 ze dne 16. dubna 2020 a pozastavuje se platnost informace č. 10/2019 ze dne 25. dubna 2019.

Platí do: odvolání

(č. j.432Ř/20)

Mgr. Klára Němcová v. r.

vedoucí služebního úřadu – ředitelka
Státní plavební správy

© Státní plavební správa
Zpět