Obrázek

Státní plavební správa

Informace Státní plavební správy č. 2/2013

ze dne 29. 5. 2013

o přístup k informacím Říčního informačního systému LAVDIS
pomocí WiFi připojení na vodní cestě

zrušeno dne 12. 9. 2023
Informací Státní plavební správy č. 24/2023

Projekt o přístup k informacím Říčního informačního systému LAVDIS pomocí WiFi připojení na vodní cestě byl financován z fondu TEN-T Evropské Unie pod názvem IRIS Europe II. Realizátorem projektu bylo Ředitelství vodních cest ČR (ŘVC ČR), konkrétně části „Implementace přístupu k RIS službám pomocí bezdrátového připojení WiFi“. Provozovatelem této služby je Státní plavební správa (SPS).

1. Neregistrovaní uživatelé

Bez přihlášení jsou povoleny přístupy pouze na internetové stránky s informacemi k Říčním informačním službám České republiky, Spolkové republiky Německo a projektu IRIS. Přístup je volný pouze pro protokoly http a https.

Povolené adresy:

Labsko-Vltavský Dopravní Informační Systém www.lavdis.cz,
Státní plavební správa plavebniurad.cz,
Povodí Labe, stání podnik www.pla.cz,
Povodí Vltavy, státní podnik www.pvl.cz,
Ministerstvo dopravy ČR www.mdcr.cz,
Ředitelství vodních cest ČR www.rvccr.cz,
Elektronischer Wasserstraßen-Informationsservice www.elwis.de,
River Information Services Portal www.ris.eu.

2. Registrovaní uživatelé

Registrovaný uživatel po přihlášení do WiFi sítě LAVDIS může prohlížet veškeré internetové stránky, zasílat e-maily apod.

Přístup k Internetu je určen primárně pro využívání Říčních informačních služeb, proto je tento přístup monitorován. Je nepřípustné poskytovat připojení dalším neoprávněným osobám. Všichni uživatelé musí dodržovat právní předpisy České republiky.

Pokud správce systému zjistí, že jsou porušovány pravidla užívání této sítě, může omezit nebo zakázat uživateli přistup.

3. Registrace

Pro registraci přístupu k WiFi síti LAVDIS je nutné poslat vyplněný registrační formulář (viz příloha) na Státní plavební správu a to písemně, datovou schránkou nebo e-mailem (oscanovaný formulář nebo elektronický podpis).

Kontakty:
Státní plavební správa – ředitelství
Jankovcova 4
PO BOX 28
170 04 Praha 7 – Holešovice,
ID datové schránky: pwzaih7,
E-mail: reditelstvi@plavebniurad.cz,
Kontaktní osoba: Ing. Dalibor Fanta (tel.: 234 637 320).

4. Technická specifikace připojení

Identifikátor WiFi sítě (SSID) je „lavdis“.

Pro příjem signálu je potřebný přijímač WiFi standardu 802.11 b/g. Doporučujeme umístit všesměrovou anténu na nejvyšší pevný bod plavidla. Ředitelství vodních cest ČR ve spolupráci se Státní plavební správou ověřovalo připojení s typem „UBNT PicoStation2-HP – anténa 6dBi“.

Maximální dosah signálu antén je cca 1000 – 1200 m. Tato vzdálenost může být kratší vlivem nežádoucího stínění (sloup, pilíř, zeď, jiné plavidlo, povětrnostní podmínky atd.).

Systém LAVDIS během připojení ověřuje správnost přístupových údajů a MAC adresu WiFi přijímače (jedinečný identifikátor síťového zařízení). V ostatních případech je nastaven režim „neautorizovaní uživatelé“.

5. Seznam lokalit s WiFi přístupem k RIS službám:

  • Praha – Plavební komora Smíchov (přibližně ř. km 53,30 – 53,60; 54,30 < 54,00 > 53,60) (Schéma č. 1 a 2),
  • Praha – Jiráskův most (přibližně ř. km 54,20 < 54,40 > 54,70) (Schéma č. 3),
  • Praha – Na Františku (přibližně ř. km 52,30 < 52,10 > 51,50) (Schéma č. 4),
  • Ústí nad Labem – Střekov (přibližně ř. km 766,70 < 767,70 > 768,70) (Schéma č. 5),
  • Děčín – Loubí (přibližně ř. km 739,60 – 739,00; 738,60 – 737,60) (Schéma č. 6 a 7),
  • Hřensko (přibližně ř. km 727,00 – 728,50) (Schéma č. 8).

Umístění antén je znázorněno na následujících schématech:

Obrázek: Schéma č. 1: Praha – Plavební komora Smíchov, lokalita A.
Schéma č. 1: Praha – Plavební komora Smíchov, lokalita A.

Obrázek: Schéma č. 2: Praha – Plavební komora Smíchov, lokalita B.
Schéma č. 2: Praha – Plavební komora Smíchov, lokalita B.

Obrázek: Schéma č. 3: Praha – Jiráskův most.
Schéma č. 3: Praha – Jiráskův most.