Obrázek

Státní plavební správa

Informace Státní plavební správy č. 15/2015

ze dne 19. 5. 2015

o plavebně provozních podmínkách účelových vodních cest na přehradních nádržích Lipno a Hracholusky

Státní plavební správa stanovila v dohodě s Povodím Vltavy, s. p., plavebně provozní podmínky účelových vodních cest na přehradních nádržích Lipno a Hracholusky takto:

Přehradní nádrž Lipno, Vltava ř. km 329,54 (vodní dílo) až ř. km 356,60 (Horní Planá)

Plavební dráha se vytyčuje každoročně od 15. 5. do 15. 10. pro plavbu ve dne, s minimální šířkou 20 m, v závislosti na stavu vodočtu na vodním díle Lipno, následovně:

  1. od hladiny v nádrži na kótě 723,10 m n. m. po hladinu na kótě 725,60 m n. m. na ponor plavidel 2,0 m od ř. km 329,54 (vodní dílo Lipno) do ř. km 356,60 (Horní Planá)
  2. od hladiny v nádrži na kótě 719,60 m n. m. po hladinu na kótě 723,10 m n. m. na ponor plavidel 2,0 m od ř. km 329,54 (vodní dílo Lipno) do ř. km 352,00 (Hůrka)
  3. při hladině v nádrži nižší než 719,60 m n. m. není plavební dráha vytyčována a nejsou zaručeny její parametry

Mimo uvedené období nejsou plavebně provozní podmínky zajišťovány.

Nejvyšší plavební hladina na nádrži Lipno je 725,60 m n. m.

Přehradní nádrž Hracholusky, Mže ř. km 22,84 (konec uzavřené plochy před vodním dílem Hracholusky) až ř. km 40,00

Plavební dráha se vytyčuje každoročně od 1. 6. do 30. 9. pro plavbu ve dne, s minimální šířkou 20 m na ponor plavidel 1,2 m, v závislosti na stavu vodočtu v profilu vodního díla Hracholusky, následovně:

  1. při hladině nižší než 351,10 m n. m. v úseku ř. km 22,84 až ř. km 32,00
  2. při hladině 351,10 m n. m. až 352,20 m n. m. v úseku ř. km 22,84 až ř. km 39,00
  3. při hladině vyšší než 352,20 m n. m. v úseku ř. km 22,84 až ř. km 40,00

Mimo uvedené období nejsou plavebně provozní podmínky zajišťovány.

V ř. km 32,00 se nachází vodoznak vyznačený na mostním pilíři. V ř. km 39,065, kde se nachází nebezpečné místo (bunkr), je provedeno označení červenočernou tyčí s vrcholovým znakem (2 černé koule nad sebou).

Platí do: odvolání

(čj. 3171/PH/15)

Ing. Hynek Beneš v. r.
ředitel pobočky

© Státní plavební správa
Zpět