Obrázek

Státní plavební správa

Sdělení Státní plavební správy č. 84/2014

zde dne 15. 9. 2014

o úpravě plavební odstávky na Vltavě v roce 2014

platnost ukončena dne 31. 12. 2014

Ve smyslu § 22 odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, Státní plavební správa upravuje Sdělení Státní plavební správy č. 21/2014 ze dne 21. 3. 2014 a to tak, že zastavení plavby přes plavení komoru Štěchovice a malou a velkou plavební komoru Vrané nad Vltavou ve dnech 6. 10. 2014 až 10. 10. 2014 se ruší a plavba je bez omezení.

Odůvodnění: Správce vodní cesty oznámil, že plánované práce na opravě pilířů mostů ve zdrži VD byly provedeny bez nutnosti plavební odstávky.

Platí do: 31. 12. 2014

(č. j. 6368/PH/14)

Ing. Hynek Beneš v. r.
ředitel pobočky

© Státní plavební správa