Obrázek

Státní plavební správa

Sdělení Státní plavební správy č. 95/2014

zde dne 21. 10. 2014

o úpravě plavební odstávky na labsko-vltavské vodní cestě v roce 2014

platnost ukončena dne 18. 11. 2014

Ve smyslu § 22 odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, Státní plavební správa

prodlužuje plavební odstávku na plavební komoře Čelákovice, ř. km 872,251,
do 17. 11. 2014.

Tímto se doplňuje Sdělení SPS č. 21/2014 ze dne 21. 3. 2014 o odstávkách na labsko‑vltavské vodní cestě v roce 2014. 

Odůvodnění: O prodloužení odstávky požádal správce vodní cesty Povodí Labe, s. p., z důvodu potřeby dokončení započatých prací v PK Čelákovice, vzhledem k projednané odstávce nejbližší plavební komory v Brandýse nad Labem, rovněž do 17. 11. 2014, toto prodloužení nenaruší plavební provoz na přilehlém úseku vodní cesty.

Platí do: 18. 11. 2014

(č. j. 7271/PH/14)

Ing. Hynek Beneš v. r.
ředitel pobočky

© Státní plavební správa