Obrázek

Státní plavební správa

Sdělení Státní plavební správy č. 97/2014

zde dne 30. 10. 2014

o úpravě plavební odstávky na labsko-vltavské vodní cestě v roce 2014

platnost ukončena dne 8. 1. 2014

Ve smyslu § 22 odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, Státní plavební správa

prodlužuje plavební odstávku na malé plavební komoře Dolní Beřkovice,
ř. km 830,53,
do odvolání.

Proplavování bude zajištěno přes velkou plavební komoru.

Odůvodnění: Na mimořádné prohlídce uskutečněné během plavební odstávky byl zjištěn havarijní stav segmentů dolních obtoků malé plavební komory. Správce vodní cesty Povodí Labe, státní podnik, proto zajistí provedení nezbytné opravy. 

Tímto Sdělením se ruší Sdělení SPS č. 10/2014 ze dne 4. 2. 2014.

Platí do: odvolání 

(č. j. 7362/PH/14)

Ing. Hynek Beneš v. r.
ředitel pobočky

© Státní plavební správa