Obrázek

Státní plavební správa

Sdělení Státní plavební správy č. 101/2014

zde dne 6. 11. 2014

o zastavení plavby přes plavební komoru Praha-Mánes

platnost ukončena dne 16. 12. 2014

Podle § 22 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, Státní plavební správa 

zastavuje plavbu přes PK Praha-Mánes od 10. 11. 2014 od 8:00 hodin
do 12. 12. 2014 do 15:00 hodin.

Odůvodnění: Z důvodu velmi špatného technického stavu stavítek na PK Praha-Mánes proběhne odstávka této PK ve výše uvedeném termínu.

Platí do: 16. 12. 2014

(č. j. 7589/PH/14)

Ing. Hynek Beneš v. r.
ředitel pobočky

© Státní plavební správa