Obrázek

Státní plavební správa

Informace Státní plavební správy č. 36/2019

ze dne 29. 11. 2019

o zkouškách způsobilosti k získání odborné způsobilosti k ověřování praktických dovedností při vedení malého plavidla pro rok 2020

platnost ukončena dne 31. 12. 2020

Kategorie M

7. dubna – zkouška zrušena

12. května

9. června

22. září

Místo konání zkoušky:
Prostor okolí Modřanského jezu v Praze 4 – Modřanech, přístup nejlépe ulicí K jezu. Bližší informace a mapka na https://plavebniurad.cz/dok-os/povereni-k-overovani-praktickych-dovednosti. Začátek zkoušky je vždy v 8:00 hod.

Kategorie S

28. dubna

26. května

8. září

Místo konání zkoušky:
Marina Orlík, Chrást, Kovářov, okres Písek (přístup je popsán na https://marinaorlik.estranky.cz/). Začátek zkoušky je vždy v 10:00 hod.

Žádost s předepsanými náležitostmi včetně zaplacení správního poplatku ve výši 2000,-Kč (pokud žadatel požaduje i vydání pověření k ověřování praktických dovedností při vedení malého plavidla) je třeba podat na podatelnu ředitelství Státní plavební správy (sídlí v budově pobočky Praha) osobně nebo poštou nejpozději 10 pracovních dnů před termínem zkoušky.

Platí do: 31. 12. 2020

(č. j. 1160/Ř/19)

Mgr. Klára Němcová v. r.

vedoucí služebního úřadu
– ředitelka
Státní plavební správy

© Státní plavební správa
Zpět